Лист Міністерства доходів і зборів України № 7057/6/99-99-19-03-02-1513 від 17.07.2013 щодо обмеження витрат за операціями з пов'язаними особами

Щодо обмеження витрат за операціями з пов'язаними особами

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист Європейської Бізнес Асоціації від 25.06.2013 р. № 672/2013/21 стосовно обмеження витрат по операціях з пов'язаними особами і повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.159 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) пов'язаними особами вважаються юридичні та/або фізичні особи, взаємовідносини між якими можуть впливати на умови або економічні результати їх діяльності чи діяльності осіб, яких вони представляють і які відповідають будь-якій з наведених нижче ознак:

юридична особа, що здійснює контроль за господарською діяльністю платника податку або контролюється таким платником податку чи перебуває під спільним контролем з таким платником податку;

фізична особа або члени її сім'ї, які здійснюють контроль за платником податку;

посадова особа платника податку, уповноважена здійснювати від імені платника податку юридичні дії, спрямовані на встановлення, зміну або припинення правових відносин, а також члени її сім'ї;

платники податку - учасники об'єднання підприємств незалежно від його виду та організаційно-правової форми, що провадять свою господарську діяльність шляхом утворення такого об'єднання.

Порядок оподаткування операцій із пов'язаними особами визначено п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу.

Зокрема пп. 153.2.6 п. 153.2 ст. 153 Податкового кодексу визначено, що витрати, понесені у зв'язку з продажем/обміном товарів, виконанням робіт, наданням послуг пов'язаним з таким платником податку особам або за операціями з давальницькою сировиною, визнаються в розмірі, що не перевищує доходи, отримані від такого продажу/обміну.

Таким чином, при здійсненні платником податку операцій з продажу/обміну товарів, виконання робіт, надання послуг з пов'язаними з таким платником особами або за операціями з давальницькою сировиною всі витрати, понесені у зв'язку з такими операціями, не повинні перевищувати отримані від таких операцій доходи, тобто ці операції не призводять до виникнення збитків у податковому обліку.

Слід зазначити, що з цього питання було підготовлено та доведено до відома обласних та підпорядкованих структурних підрозділів органів податкової служби лист ДПС України від 17.08.2012 р. № 1043/0/71-12/15-1417 "Про оподаткування операцій з пов'язаними особами та операцій з давальницькою сировиною" .

Податкові консультації з питання податкового обліку операцій з пов'язаними особами застосовуються в частині, що не суперечить консультації, наданій у листі ДПС України від 17.08.2012 р. № 1043/0/71-12/15-1417.

Заступник Міністра А. П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 7057/6/99-99-19-03-02-1513 від 17.07.2013 щодо обмеження витрат за операціями з пов'язаними особами

Щодо обмеження витрат за операціями з пов'язаними особами

Замовити персональну презентацію