Лист Міністерства доходів і зборів України № 693/7/99-99-15-03-01-17 від 15.01.2014 про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році

...

Міністерство доходів і зборів України на виконання статті 289 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) щодо щорічної індексації нормативної грошової оцінки земель повідомляє наступне.

Відповідно до пункту 289.1 статті 289 ПКУ для визначення розміру земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності використовується нормативна грошова оцінка земельних ділянок.

Управління у сфері оцінки земель здійснює Центральний орган виконавчої влади з питань земельних ресурсів, який, згідно з пунктом 289.2 статті 289 ПКУ, за індексом споживчих цін за попередній рік щороку розраховує величину коефіцієнта індексації нормативної грошової оцінки земель, на який індексується нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, земель населених пунктів та інших земель несільськогосподарського призначення станом на 1 січня поточного року, що визначається за формулою, встановленою цим пунктом.

У разі якщо індекс споживчих цін не перевищує 110 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 110.

Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель застосовується кумулятивно залежно від дати проведення нормативної грошової оцінки земель.

Державне агентство земельних ресурсів України на виконання пункту 289.3 статті 289 ПКУ листом від 10.01.2014 р. № 12-28-0.22-95/2-14 інформувало Міністерство доходів і зборів України про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році (лист додається).

Разом з тим повідомляємо, що згідно з пунктом 275.3 статті 275 ПКУ ставки податку за земельні ділянки, розташовані в межах населених пунктів, нормативну грошову оцінку яких не проведено (за винятком сільськогосподарських угідь та земель лісогосподарського призначення), диференціюють та затверджують відповідні сільські, селищні, міські ради виходячи із ставок податку, встановлених пунктом 275.1 цієї статті, функціонального використання та місцезнаходження земельної ділянки, але не більше трикратного розміру цих ставок податку, з урахуванням коефіцієнтів, установлених пунктом 275.2 цієї статті.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби, здійснити інформування платників податків про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2013 рік, забезпечити подання платниками земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності (крім фізичних осіб) у термін не пізніше 20 лютого 2014 року податкових декларацій на 2014 рік, а також встановити контроль за правильністю обчислення та повнотою і своєчасністю сплати до відповідних місцевих бюджетів плати за землю.

Заступник Міністра А. Ігнатов

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 10.01.2014 р. № 12-28-0.22-95/2-14

Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям
Міністерству доходів і зборів України
Рескомзему АР Крим, головним управлінням Держземагентства у областях, містах Києві та Севастополі

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель

Державне агентство земельних ресурсів України на виконання пункту 289.3 статті 289 Податкового кодексу України повідомляє.

Нормативну грошову оцінку земель станом на 01.01.2014 за 2013 рік необхідно індексувати на коефіцієнт індексації, що дорівнює 1,0, який відповідно до пункту 289.2 статті 289 Податкового кодексу України розраховано виходячи з індексу споживчих цін за 2013 рік - 100,5 %.

У 2014 році нормативна грошова оцінка земель населених пунктів, земель сільськогосподарського призначення та земель несільськогосподарського призначення (крім земель у межах населених пунктів) , яка проведена за вихідними даними попередніх років, підлягає індексації станом на 01.01.2014 на коефіцієнт 3,2, який визначається виходячи з добутку коефіцієнтів індексації за: 1996 рік - 1,703, 1997 рік - 1,059, 1998 рік - 1,006, 1999 рік - 1,127, 2000 рік - 1,182, 2001 рік - 1,02, 2005 рік - 1,035, 2007 рік - 1,028, 2008 рік - 1,152, 2009 рік - 1,059, 2010 рік - 1,0, 2011 рік - 1,0, 2012 рік - 1,0, 2013 рік - 1,0.

Нормативна грошова оцінка земель за 2002, 2003, 2004 та 2006 роки не індексувалась.

Для забезпечення інформування власників землі та землекористувачів про коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки земель за 2013 рік просимо опублікувати цей лист у засобах масової інформації.

Додаток: лист Державної служби статистики України від 08.01.2014 р. № 11.1-03/8 на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови Є. С. Бердніков

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 693/7/99-99-15-03-01-17 від 15.01.2014 про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році

Про індексацію нормативної грошової оцінки земель у 2014 році

Замовити персональну презентацію