Лист Державної податкової адміністрації України № 6896/5/16-1516 від 09.06.2011 щодо включення в загальну вартість квитків на проїзд в автобусах перевізників - платників єдиного податку сум ПДВ, нарахованого на тариф перевізника, який не зареєстрований платником ПДВ, при продажу квитків через автостанції

Щодо включення в загальну вартість квитків на проїзд в автобусах перевізників - платників єдиного податку сум ПДВ, нарахованого на тариф перевізника, який не зареєстрований платником ПДВ, при продажу квитків через автостанції

...

Державна податкова адміністрація України розглянула лист Державної інспекції з контролю за цінами щодо включення в загальну вартість квитків на проїзд в автобусах перевізників - платників єдиного податку сум ПДВ, нарахованого на тариф перевізника, який не зареєстрований платником ПДВ, при продажу квитків через автостанції, та повідомляє.

Діючі на сьогоднішній день норми Податкового кодексу України (далі - Кодекс) передбачають, що сума податку на додану вартість додається до ціни товарів/ послуг (підпункт 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 Кодексу).

При цьому платники - суб'єкти господарювання, здійснюючи продаж товарів/ послуг, зобов'язані утримувати у споживачів таких товарів/ послуг податок на додану вартість в складі їх вартості та вносити суму податку до бюджету, а покупці, які придбавають товари та споживають послуги (незалежно від того, чи вони є суб'єктами підприємницької діяльності чи ні), здійснюють компенсацію вартості таких товарів і послуг продавцям за цінами разом з податком на додану вартість.

Відповідно до пункту 185.1 статті 185 Кодексу об'єктом оподаткування є операції платників податку з постачання товарів/ послуг, місце постачання яких розташоване на митній території України відповідно до статті 186 Кодексу.

Підпунктом 197.1.8 пункту 197.1 статті 197 Кодексу визначено, що звільняються від оподаткування операції з постачання послуг з перевезення пасажирів міським пасажирським транспортом (крім таксі), тарифи на які регулюються в установленому законом порядку.

Усі інші операції з надання послуг по перевезенню пасажирів на митній території України, крім вищеперелічених звільнених від оподаткування операцій, підлягають оподаткуванню податком на додану вартість у загальновстановленому порядку за ставкою 20 %.

Оподаткування податком на додану вартість операцій з реалізації квитків на перевезення пасажирів за дорученням перевізника через автостанцію здійснюється згідно договорів поруки, доручення, комісії у порядку, передбаченому пунктом 189.4 статті 189 Кодексу.

Базою оподаткування податком на додану вартість у автостанцій за операціями з продажу квитків є вартість пасажирського квитка. Автобусна станція, утримуючи з пасажира податок на додану вартість у складі вартості квитка, зобов'язана внести його до бюджету.

При цьому розрахунок суми, що підлягає сплаті до бюджету автостанцією, здійснюється виходячи з різниці між загальною сумою податку на додану вартість, отриманою від пасажирів у складі вартості квитків, та сумою податку, перерахованого перевізнику, за дорученням якого продаються квитки (за умови, що таким перевізником є особа, зареєстрована платником податку на додану вартість) , і сумою податку з товарів (послуг), придбаних автостанцією з метою використання їх для надання послуг з продажу квитків.

Якщо перевізниками виступають особи, не зареєстровані платниками податку на додану вартість, то до бюджету автобусною станцією вноситься сума податку, що дорівнює різниці між загальною сумою податку на додану вартість, отриманою від пасажирів у складі вартості квитків, та сумою податку з товарів (послуг), придбаних автостанцією з метою використання їх для надання послуг з продажу квитків.

У разі якщо автобусні станції отримують окремо винагороду за надані послуги, то зазначена сума оподатковується податком на додану вартість в загальному порядку.

Одночасно з цим слід зазначити, що і норми Кодексу, і вищезазначений порядок оподаткування операцій з продажу квитків застосовуються автобусними станціями, які зареєстровані платниками податку на додану вартість.

Автобусні станції, які не зареєстровані як платники ПДВ з будь-яких причин, податок на додану вартість на вартість квитків, які оплачуються пасажирами, додатково не нараховують, незалежно від того, чи є перевізник зареєстрованим платником ПДВ, чи ні. При цьому у разі якщо перевізник є зареєстрованим платником ПДВ, сума податку, нарахована перевізником, включається автостанцією до вартості квитка.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови О. М. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 6896/5/16-1516 від 09.06.2011 щодо включення в загальну вартість квитків на проїзд в автобусах перевізників - платників єдиного податку сум ПДВ, нарахованого на тариф перевізника, який не зареєстрований платником ПДВ, при продажу квитків через автостанції

Щодо включення в загальну вартість квитків на проїзд в автобусах перевізників - платників єдиного податку сум ПДВ, нарахованого на тариф перевізника, який не зареєстрований платником ПДВ, при продажу квитків через автостанції

Замовити персональну презентацію