Лист Державної податкової служби України № 680/0/61-12/17-1115 від 21.08.2012 щодо оподаткування інвестиційного прибутку

Щодо оподаткування інвестиційного прибутку

...

Державна податкова служба України згідно із ст. 52 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - Кодекс) розглянула лист щодо розрахунку податку на доходи фізичних осіб з доходів, отриманих у вигляді інвестиційного прибутку, і повідомляє.

Порядок оподаткування інвестиційного прибутку встановлений п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

Відповідно до пп. 170.2.9 п. 170.2 ст. 170 Кодексу податковим агентом платника податку, який здійснює операції з інвестиційними активами з використанням послуг професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, є такий професійний торговець.

При застосуванні платником податку норм пп. 170.2.9 цього пункту податковий агент - професійний торговець цінними паперами, включаючи банк, з метою визначення об'єкта оподаткування під час виплати платнику податку доходу за придбані у нього інвестиційні активи враховує документально підтверджені витрати такого платника на придбання цих активів.

При цьому запровадження обов'язку податкового агента для професійного торговця цінними паперами, включаючи банк, не звільняє платника податку від обов'язку декларування результатів усіх операцій з купівлі та продажу інвестиційних активів, здійснених протягом звітного (податкового) року як на території України, так і за її межами, за винятком випадків, зазначених у пп. 170.2.8 п. 170.2 ст. 170 Кодексу.

Податок розраховується шляхом застосування до бази оподаткування ставки податку, встановленої пунктом 167.1 статті 167 Кодексу.

Так, наприклад, платнику податку у травні виплачений (нарахований) дохід, отриманий у вигляді інвестиційного прибутку 32000 грн.

Оскільки 32000,00 грн. > 10730,00 грн., то з метою оподаткування вона має бути розподілена на частки, які підпадають під оподаткування за ставкою 15 % (до 107302,00 грн.) та з перевищенням (21270,00 грн.) - 17 %.

Податок сплачується (перераховується) до бюджету податковим агентом у порядку, передбаченому підпунктами 168.4.1 - 168.4.4 пункту 168.4 статті 168 розділу IV Податкового кодексу України.

Методикою, яка затверджена наказом від 22.11.2011 р. № 1484 Міністерства фінансів України, встановлено визначення інвестиційного прибутку професійним торговцем цінними паперами при виконанні ним функцій податкового агента, відповідно до п. 2.6 якої якщо в результаті розрахунку інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами виникає від'ємне значення, воно вважається інвестиційним збитком.

При цьому якщо за результатами звітного податкового року об'єкт оподаткування має від'ємне значення (отриманий інвестиційний збиток), його сума не враховується податковим агентом, а за результатами річного декларування може бути перенесена платником податку у зменшення інвестиційного прибутку, отриманого від операцій з інвестиційними активами.

Пунктом 2.7 Методики передбачено, що інвестиційний збиток від продажу інвестиційного активу не враховується під час визначення інвестиційного прибутку від операцій з цінними паперами чи деривативами у випадку, якщо: платник податку протягом звітного (податкового) року продає інвестиційний актив за договором, який обумовлює право на його зворотний викуп у наступному році, чи придбаває опціон на такий викуп; платник податку продає інвестиційний актив пов'язаним з ним особам; платник податку дарує інвестиційний актив або передає його у спадщину.

Отже, професійний торговець цінними паперами, виконуючи функції податкового агента, при визначенні інвестиційного прибутку не враховує інвестиційний збиток. При цьому платник податку - фізична особа під час формування загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами враховує суму інвестиційних збитків за результатами річного декларування.

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 680/0/61-12/17-1115 від 21.08.2012 щодо оподаткування інвестиційного прибутку

Щодо оподаткування інвестиційного прибутку

Замовити персональну презентацію