Лист ДФСУ № 6701/6/99-99-19-02-02-15 від 31.03.2015 про звільнення від оподаткування профспілкових організацій

Про звільнення від оподаткування профспілкових організацій

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист Федерації професійних спілок України від 02.02.2015 р. № 05.01-16 112 та від 09.02.2015 р. № 05/01-16/152 (додаток лист - від 02.02.2015 р. № 05/01-16/112 щодо звільнення від оподаткування профспілкових організацій як неприбуткових організацій і повідомляє.

Після внесення змін до Податковою кодексу України (далі - Кодекс) Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" (далі - Закон № 71), починаючи з 01 січня 2015 року змінено порядок оподаткування неприбуткових організацій.

Підпунктом 14.1.121 п. 14.1 ст. 14 Кодексу визначено, що неприбуткові підприємства, це установи та організації основною метою діяльності яких є не одержання прибутку, а провадження благодійної діяльності та меценатства і іншої діяльності, передбаченої законодавством.

Підпунктом 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу встановлено, зокрема, що платниками податку на прибуток - резидентами є суб'єкти господарювання юридичні особи, які провадить господарську діяльність як на території України, так і та її межами, крім:

1) бюджетних установ;

2) громадських об'єднань, політичних партій, релігійних, благодійних організацій. пенсійних фондів, метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

З метою оподаткування центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, веде реєстр всіх установ та організацій, які зазначені у підпунктах 1 та 2 цього підпункту.

Такі установи та організації не є платниками податку на прибуток лише після їх внесення до Реєстру неприбуткових організацій та установ (далі - Реєстр) контролюючими органами в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику,

Згідно з положеннями Закону України від 22 березня 2012 року № 4572-VI "Про громадські об'єднання" із змінами та доповненнями громадським об'єднанням вважається добровільне об'єднання фізичних осіб та/або юридичних осіб приватною права для здійснення та захисту прав і свобод, задоволення суспільних, зокрема економічних, соціальних, культурних, екологічних, та інших інтересів.

Громадське об'єднання за організаційно-правовою формою утворюється як громадська організація або громадська спілка. Громадське об'єднання, засновниками та членами (учасниками) якою є фізичні особи, є громадською організацією.

Відповідно до Закону України від 15 вересня 1999 року № 1045-ХIV "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" із змінами та доповненнями (далі - Закон 1045) професійною спілкою (профспілкою) вважається добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами та родом їх професійної (трудової) діяльності (навчання).

Отже, професійна спілка, створена відповідно до вимог Закону № 1045, за своїм правовим статусом належить до громадських об'єднань, які мають право скористатися статусом неприбуткової організації відповідно до положень п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу.

До внесення змін до Положення про Реєстр неприбуткових установ та організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від № 37, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.02.2013 р. за № 267/22799, починаючи з 01.01.2015 р., установи та організації, внесені станом на 31.12.2014 р. до Реєстру та включені до переліку установ та організацій. зазначеною у п.п. 133.1.1 п. 133.1 ст. 133 Кодексу, а також відповідають умовам, встановленим абзацом 2 цього підпункту (метою яких не може бути одержання і розподіл прибутку серед засновників, членів органів управління, інших пов'язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій), продовжують використовувати статус неприбутковості.

Разом з тим повідомляємо, що ті установи та організації, які станом на 31.12.2014 р. були внесені до Реєстру, повинні подати податковий звіт за 2014 рік за діючими формами в установлений для річного звітного періоду термін протягом 60 календарних днів після закінчення звітного року, тобто не не пізніше 2 березня 2015 року.

В. о. Голови М. В. Мокляк

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 6701/6/99-99-19-02-02-15 від 31.03.2015 про звільнення від оподаткування профспілкових організацій

Про звільнення від оподаткування профспілкових організацій

Замовити персональну презентацію