Лист Державної податкової служби України № 6636/5/22-3315 від 08.05.2012 щодо неможливості включення в умови кредитного договору компенсації нерезиденту-кредитору податкового утримання

Щодо неможливості включення в умови кредитного договору компенсації нерезиденту-кредитору податкового утримання

...

Державна податкова служба України розглянула лист Національного банку України від 26.04.2012 р. № 29-211/4213 щодо актуальності роз'яснення ДПА України від 18.11.2009 р. № 14086/5/22-5016 та повідомляє наступне.

Діючий на сьогодні Податковий кодекс України (далі - Кодекс) містить норми аналогічні нормам Закону України "Про оподаткування прибутку підприємств" .

Так, відповідно до пункту 160.1 статті 160 розділу III Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею. Для цілей цього пункту під доходами, отриманими нерезидентом із джерелом їх походження з України, зокрема, розуміються згідно з пп. "а" цього пункту проценти, дисконтні доходи, що сплачуються на користь нерезидента, у тому числі проценти за позиками та борговими зобов'язаннями, випущеними (виданими) резидентом.

Пунктом 160.2 статті 160 Кодексу передбачено, що резидент або постійне представництво нерезидента, що здійснюють на користь нерезидента або уповноваженої ним особи (крім постійного представництва нерезидента на території України) будь-яку виплату з доходу із джерелом його походження з України, отриманого таким нерезидентом від провадження господарської діяльності (у тому числі на рахунки нерезидента, що ведуться в національній валюті), крім доходів, зазначених у пунктах 160.3 - 160.6 цієї статті, зобов'язані утримувати податок з таких доходів, зазначених у пункті 160.1 цієї статті, за ставкою розмірі 15 відсотків їх суми та за їх рахунок, який сплачується до бюджету під час такої виплати, якщо інше не передбачено положеннями міжнародних договорів України з країнами резиденції осіб, на користь яких здійснюються виплати, що набрали чинності.

Порядок застосування міжнародних договорів України про уникнення подвійного оподаткування стосовно повного або часткового звільнення від оподаткування доходів нерезидентів із джерелом їх походження з України визначено статтею 103 Кодексу.

При цьому, згідно з пунктом 161.1 статті 161 Кодексу у разі укладання договорів із нерезидентами не дозволяється включення до них податкових застережень, згідно з якими підприємства, що виплачують доходи, беруть на себе зобов'язання щодо сплати податків на доходи нерезидентів

Отже, роз'яснення ДПА України щодо неможливості включення до умов кредитного договору компенсації нерезиденту-кредитору податкового утримання, залишається актуальним.

Крім того зазначаємо, що перелік міжнародних договорів про уникнення подвійного оподаткування, які станом на 01.01.2012 р, набрали чинності, наведено у листі ДПС України від 12.01.2012 р. № 811/7/12-1017.

Директор Департаменту
податкового контролю С.Б. Крухмальов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 6636/5/22-3315 від 08.05.2012 щодо неможливості включення в умови кредитного договору компенсації нерезиденту-кредитору податкового утримання

Щодо неможливості включення в умови кредитного договору компенсації нерезиденту-кредитору податкового утримання

Замовити персональну презентацію