Лист Державної податкової служби України № 6499/6/10-1113/1668 від 12.04.2012 щодо адміністративних позовів у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

Щодо адміністративних позовів у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

...

Державна податкова служба України розглянула звернення від 12.03.2012 р. № 349/1107 і в межах компетенції повідомляє.

Приписами статті 19 Конституції України встановлено, що правовий порядок в Україні грунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Із зазначеного звернення вбачається, що Державною податковою інспекцією у Києво-Святошинському районі у 2011 році було проведено перевірку ТОВ щодо дотримання вимог податкового законодавства, за результатами якої складено акт камеральної перевірки податкової звітності з податку на прибуток від 10.11.2011 р. № 12/1501/32739864, яким встановлено завищення у другому кварталі 2011 року від'ємного значення об'єкта оподаткування з податку на прибуток та заниження грошового зобов'язання з цього податку (податкові повідомлення-рішення від 03.12.2011 р. № 0010821501, № 0010811501).

ТОВ звернулося з адміністративним позовом до окружного адміністративного суду про визнання недійсними податкових повідомлень-рішень.

Відповідно до частини першої статті 11 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України) розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості, а згідно з частиною п'ятою цієї статті суд повинен запропонувати особам, які беруть участь у справі, подати докази або з власної ініціативи витребувати докази, яких, на думку суду, не вистачає.

При цьому, звертаємо вашу увагу, що частиною другою статті 71 КАС України встановлено, що в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб'єкта владних повноважень обов'язок щодо доказування правомірності свого рішення, дії чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову, а відповідно до частини третьої статті 2 КАС України у справах щодо оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень адміністративні суди перевіряють усі обставини справи, у тому числі досліджують усі наявні докази.

Пунктом 1 частини другої статті 162 КАС України встановлено, що у разі задоволення адміністративного позову суд може прийняти постанову про скасування або визнання нечинним рішення суб'єкта владних повноважень чи окремих його положень.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 6499/6/10-1113/1668 від 12.04.2012 щодо адміністративних позовів у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

Щодо адміністративних позовів у справах про оскарження рішень, дій чи бездіяльності суб'єктів владних повноважень

Замовити персональну презентацію