Лист Державної податкової служби України № 6436/6/15-1415 від 01.04.2012 щодо деяких питань оподаткування

Щодо деяких питань оподаткування

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо деяких питань оподаткування і повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу України (далі Кодекс) витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

До складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме: витрати на утримання основних засобів, інших необоротних матеріальних активів загальногосподарського використання (оперативна оренда (у тому числі оренда легкових автомобілів), придбання пально-мастильних матеріалів, стоянка, паркування легкових автомобілів, страхування майна, амортизація, ремонт, опалення, освітлення, водопостачання, водовідведення, охорона) (абз. "в" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Кодексу).

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Виходячи з вищенаведеного, послуги з охорони виробничих приміщень включаються до складу витрат підприємства на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку таких витрат.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 6436/6/15-1415 від 01.04.2012 щодо деяких питань оподаткування

Щодо деяких питань оподаткування

Замовити персональну презентацію