Лист Міністерства доходів і зборів України № 6344/І/99-99-19-03-02-14 від 05.12.2013 щодо обліку витрат на рекламні та маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати

Лист Міністерства доходів і зборів України № 6344/І/99-99-19-03-02-14 від 05.12.2013 р. щодо обліку витрат на рекламні та маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати

...

Щодо запитуваного листа Міністерства доходів і зборів України від 14.10.2013 р. № 13131/6/99-99-19-03-02-15 повідомляє наступне.

Стосовно віднесення витрат на оплату маркетингових та рекламних послуг до складу витрат при визначенні об'єкта оподаткування з податку на прибуток надана узагальнююча податкова консультація, затверджена наказом ДПС України від 15.02.2012 р. № 123.

Крім того, слід зазначити, що одним із методів просування товарів постачальника на ринку є сплата мотиваційних виплат (премій, бонусів, інших заохочень) на користь третіх осіб (організацій, які придбавають товари у постачальника та здійснюють їх збут (дистриб'ютори)).

Такі виплати є винагородою за досягнення певних економічних показників третіми особами (дистриб'юторами) у межах своєї основної діяльності. Досягнення таких показників обґрунтовано сприяє пожвавленню збуту товарів постачальника, стимулює просування товарів у каналах дистрибуції. Такі мотиваційні виплати включаються до витрат на збут.

Мотиваційні виплати можуть включати таке: премія (бонус) за дострокову сплату дебіторської заборгованості, за виконання плану закупівель товарів постачальника, за точність закупівельних прогнозів, за дотримання певного асортименту товарів при закупівлі.

Зокрема, п. 2 ст. 632 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) передбачено, що зміна ціни після укладення договору допускається лише у випадках і на умовах, встановлених договором або законом.

Зміна ціни в договорі після його виконання не допускається.

Виконання договору на користь третьої особи може вимагати як особа, яка уклала договір, так і третя особа, на користь якої передбачено виконання, якщо інше не встановлено договором або законом чи не випливає із суті договору (п. 2 ст. 636 ЦКУ).

Враховуючи вищевикладене, якщо в договорі купівлі-продажу товарів між виробником (імпортером) або власником торгової марки та продавцем (дистриб'ютором або роздрібним торгівцем) передбачена виплата винагороди на користь покупців (дистриб'юторів) у вигляді надання додаткових знижок на товар (ретро-знижки), то до складу витрат виробника (імпортера) або власника торгової марки, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, включаються витрати на виплату такої винагороди на користь дистриб'юторів або роздрібних торгівців, з урахуванням обмежень, встановлених пп. 139.1.13 п. 139.1 ст. 139 Кодексу, а у дистриб'юторів або роздрібних торгівців винагорода у вигляді додаткової знижки на товар (ретро-знижки) включається до складу доходу.

Для врахування витрат на рекламні та маркетингові послуги, у тому числі мотиваційні виплати, при обчисленні об'єкта оподаткування необхідне доведення безпосереднього зв'язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.

Заступник Міністра А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 6344/І/99-99-19-03-02-14 від 05.12.2013 щодо обліку витрат на рекламні та маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати

Лист Міністерства доходів і зборів України № 6344/І/99-99-19-03-02-14 від 05.12.2013 р. щодо обліку витрат на рекламні та маркетингові послуги, в тому числі мотиваційні виплати

Замовити персональну презентацію