Лист Державної податкової адміністрації України № 6322/5/23-4016 від 26.05.2011 щодо випадків і термінів проведення інвентаризації

Щодо випадків і термінів проведення інвентаризації

...

Державна податкова адміністрація України на виконання доручення Адміністрації Президента України від 18.05.2011 р. № 12-06/111 розглянула запит щодо випадків і термінів проведення інвентаризації та повідомляє наступне.

Відповідно до статті 2 Закону України від 16 липня 1999 року № 996-IV "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" (далі - Закон № 996) фінансова, податкова, статистична та інші види звітності, що використовують грошовий вимірник, грунтуються на даних бухгалтерського обліку.

Відповідно до статті 10 Закону № 996 для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності підприємства зобов'язані проводитиінвентаризацію активів і зобов'язань, під час якої перевіряються і документально підтверджуються їх наявність, стан і оцінка.

Об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно із законодавством.

Пунктом 12 Порядку подання фінансової звітності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2000 року № 419, встановлено, що порядок проведення інвентаризації та врегулювання розбіжностей щодо фактичної наявності активів та зобов'язань з даними бухгалтерського обліку визначаєтьсяМіністерством фінансів України.

Інструкцією по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 11.08.94 р. № 69, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.08.94 р. за № 202/412 (далі -Інструкція), встановлені випадки, в яких проведення інвентаризації є обов'язковим, порядок, об'єкти щодо проведення інвентаризації, завдання, застереження, форма акта контрольної перевірки інвентаризації цінностей на підприємстві і т. п.

Згідно з пунктом 2 Інструкції відповідальність за організацію інвентаризації несе керівник підприємства, який повинен створити необхідні умови для її проведення у стислі строки, визначити об'єкти, кількість і терміни проведення інвентаризації, крім випадків, коли проведення інвентаризації є обов'язковим.

Відповідно до пункту 3 Інструкції проведення інвентаризації є обов'язковим, зокрема, у випадках, передбачених законодавством.

Згідно з пунктом 8 Інструкції у разі проведення раптових інвентаризацій всі товарно-матеріальні цінності підготовляються до інвентаризації у присутності інвентаризаційної комісії, в інших випадках - заздалегідь. Вони повинні бути згруповані, розсортовані та розкладені за назвами, сортами, розмірами, у порядку, зручному для підрахунку.

Підпунктом 20.1.5 пункту 20.1 статті 20 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) передбачено право органів державної податкової служби вимагати від платників податків, які перевіряються в ході перевірок, проведення інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів, у тому числі зняття залишків товарно-матеріальних цінностей, готівки.

Оскільки результати інвентаризації мають вплив на результати перевірки, їх дослідження має бути здійснене працівниками органу ДПС саме в ході такої перевірки, терміни проведення якого обмежені статтею 82 Кодексу.

З урахуванням викладеного вище у разі виникнення в ході проведення перевірки платника податків потреби у здійсненні інвентаризації основних фондів, товарно-матеріальних цінностей, грошових коштів і т. п. за визначенням працівника органу ДПС платник податків зобов'язаний в рамках термінів проведення перевірки провести відповідну інвентаризацію в порядку і в строки, які встановлені Інструкцією.

Заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови І. Носачова

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 6322/5/23-4016 від 26.05.2011 щодо випадків і термінів проведення інвентаризації

Щодо випадків і термінів проведення інвентаризації

Замовити персональну презентацію