Лист ДФСУ № 6148/6/99-99-10-03-02-15 від 24.03.2015 щодо процедури досягнення податкового компромісу

Лист ДФСУ № 6148/6/99-99-10-03-02-15 від 24.03.2015 р. щодо процедури досягнення податкового компромісу

...

Державна фіскальна служба України розглянула листи щодо процедури досягнення податкового компромісу та повідомляє таке.

Пунктом 1 підрозділу 92 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) встановлено, що податковий компроміс - це режим звільнення від юридичної відповідальності платників податків та/або їх посадових (службових) осіб за заниження податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість за будь-які податкові періоди до 1 квітня 2014 року з урахуванням строків давності, встановлених статтею 102 цього Кодексу.

Під строками давності згідно із статтею 102 Кодексу розуміється визначення грошових зобов'язань протягом 1095 днів з дня, що настає за останнім днем граничного строку подання податкової декларації, а якщо така декларація була подана пізніше, - за днем її фактичного подання.

Відповідно до пункту 7 підрозділу 92 Перехідних положень Кодексу процедура податкового компромісу, встановлена цим підрозділом, поширюється також на неузгоджені суми податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, визначені у податкових повідомленнях-рішеннях, щодо яких триває процедура судового та/або адміністративного оскарження, а також на випадки, коли платник податків отримав податкове повідомлення-рішення, за яким податкові зобов'язання не узгоджені відповідно до норм цього Кодексу.

У свою чергу, податкове зобов'язання згідно з підпунктом 14.1.156 пункту 14.1 статті 14 Кодексу - сума коштів, яку платник податків повинен до відповідного бюджету сплатити як податок або збір.

Враховуючи викладене, процедура податкового компромісу, визначеного пунктом 7 підрозділу 92 Перехідних положень Кодексу, застосовується до неузгоджених сум податкових зобов'язань з податку на прибуток підприємств та/або податку на додану вартість, визначених у податкових повідомленнях-рішеннях, із врахуванням строків давності згідно зі статтею 102 Кодексу.

В. о. Голови

М. Мокляк

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 6148/6/99-99-10-03-02-15 від 24.03.2015 щодо процедури досягнення податкового компромісу

Лист ДФСУ № 6148/6/99-99-10-03-02-15 від 24.03.2015 р. щодо процедури досягнення податкового компромісу

Замовити персональну презентацію