Лист Державної податкової служби України № 6134/6/15-1415 від 06.04.2012 щодо амортизації основних засобів

Щодо амортизації основних засобів

...

Відповідно до пп. 145.1.2 п. 145.1 ст. 145 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) нарахування амортизації здійснюється протягом строку корисного використання (експлуатації) об'єкта, який встановлюється наказом по підприємству при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс), але не менше ніж визначено в пункті 145.1, і призупиняється на період його виведення з експлуатації (для реконструкції, модернізації, добудови, дообладнання, консервації та інших причин) на підставі документів, які свідчать про виведення таких основних засобів з експлуатації.

Нарахування амортизації з метою оподаткування здійснюється підприємством за методом, визначеним наказом про облікову політику для складання фінансової звітності, та може переглядатися в разі зміни очікуваного способу отримання економічних вигод від його використання (пп. 145.1.9 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Амортизація основних засобів нараховується із застосуванням виробничого методу, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом ділення вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виготовити (виконати) з використанням об'єкта основних засобів (абз. 5 пп. 145.1.5 п. 145.1 ст. 145 Кодексу).

Виходячи з викладеного вище, при застосуванні виробничого методу амортизації основних засобів враховуються мінімально допустимі строки корисного використання для розрахунку амортизаційних відрахувань основних засобів.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 6134/6/15-1415 від 06.04.2012 щодо амортизації основних засобів

Щодо амортизації основних засобів

Замовити персональну презентацію