Лист Державної податкової адміністрації України № 6082/5/10-1016 від 20.05.2011 щодо дозволу розбіжності між нормами пунктів 56.18 і 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України

Щодо дозволу розбіжності між нормами пунктів 56.18 і 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України

...

Державна податкова адміністрація України за результатами розгляду запиту щодо дозволу розбіжності між нормами пунктів 56.18 і 56.19 ст.56 Податкового кодексуУкраїни (далі - Кодекс), спрямованого листом Комітету з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 22.04.2011 р. № 04-39/10-321, повідомляє наступне.

Загальні строки звернення до адміністративного суду з позовом щодо захисту прав, свобод і законних інтересів особи встановлено статтею 99 Кодексу адміністративного судочинства України (далі - КАС України).

Відповідно до частини третьої статті 99 КАС України для захисту прав, свобод та інтересів особи цим Кодексом та іншими законами можуть встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду, які, якщо не встановлено інше, обчислюються з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів.

Отже, Кодекс адміністративного судочинства України передбачає можливість встановлення іншими законами спеціальних строків звернення до адміністративного суду, а також спеціального порядку обчислення таких строків. Такі спеціальні терміни мають перевагу у застосуванні порівняно із загальним строком звернення до адміністративного суду, визначеним частиною другою статті 99 цього Кодексу, а також скороченими термінами, визначеними, зокрема, частинами четвертою та п'ятою статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України.

Зокрема, абзацом першим пункту 56.18 статті 56 Кодексу передбачено, що з урахуванням строків давності платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання в будь-який момент після отримання такого рішення.

У той же час відповідно до п. 56.19 статті 56 Кодексу у разі якщо до подання позовної заяви проводилася процедура адміністративного оскарження, платник податків має право оскаржити в суді податкове повідомлення-рішення або інше рішення контролюючого органу про нарахування грошового зобов'язання протягом місяця, наступного за днем закінчення процедури адміністративного оскарження.

З урахуванням того що приписами статті 102 Кодексу встановлені строки давності в податкових правовідносинах, протягом яких визначається грошове зобов'язання, звернення до суду платника податків, передбачені п. 56.18 ст. 56, з вимогою щодо усунення протиправності податкового повідомлення-рішення, обмежуються 1095 дням з моменту отримання такого рішення.

Тому п. 56.19 та п. 56.18 ст. 56 Кодексу встановлюють різні строки для звернення платника податків до суду: в одному випадку цей термін встановлено протягом 1095 днів, у другому - протягом місяця з дня завершення процедури адміністративного оскарження.

Слід зазначити, що статтею 7 КАС України до принципів здійснення правосуддя в адміністративних судах віднесено - верховенство права, відповідно до якого, зокрема, людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави та законності (суд вирішує справи відповідно до Конституції та законів України, а також міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України) та т. п.

Так, положеннями п. 56.21 статті 56 Кодексу встановлено, що у разі якщо норма цього Кодексу або іншого нормативно-правового акта, виданого на підставі цього Кодексу, або коли норми різних законів чи різних нормативно-правових актів припускають неоднозначне (множинне) трактування прав та обов'язків платників податків або контролюючих органів, внаслідок чого є можливість прийняти рішення на користь як платника податків, так і контролюючого органу, рішення приймається на користь платника податків.

З приводу наведеного Вищий адміністративний суд України в листі від 10.02.2011 р. № 203/11/13-11 серед іншого роз'яснив, що спірні пункти статті 56 Кодексу містяться в одному і тому ж нормативно-правовому акті, прийняті одночасно і регулюють одні й ті ж відносини. Тому розбіжність між ними не може бути дозволено за рахунок застосування загальновизнаних прийомів тлумачення законодавчих норм (надання переваги нормі, прийнятої пізніше чи є спеціальної), а оскільки вони припускають неоднозначне (множинне) трактування змісту права платників податків на судове оскарження рішень про нарахування грошових зобов'язань в частини тривалості та початку перебігу строків для відповідного оскарження, судам слід керуватися приписами п. 56.21 Кодексу, тобто віддавати перевагу в застосуванні п. 56.18 як передбачає більш тривалий строк для звернення до суду.

З урахуванням наведеного та приписи частини 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Перший заступник Голови комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України О. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 6082/5/10-1016 від 20.05.2011 щодо дозволу розбіжності між нормами пунктів 56.18 і 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України

Щодо дозволу розбіжності між нормами пунктів 56.18 і 56.19 ст. 56 Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію