Лист Державної податкової служби України № 605/6/15-1215 від 12.01.2012 щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Лист Державної податкової служби України № 605/6/15-1215 від 12.01.2012 р. щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

...

ДПСУ розглянула лист щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті і повідомляє.

Відповідно до абзацу першого пп. 14.1.225 ст. 14 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) роялті - будь-який платіж, отриманий як винагорода за користування або за надання права на користування будь-яким авторським та суміжним правом на літературні твори, твори мистецтва або науки, включаючи комп'ютерні програми.

Разом з тим, згідно з абзацом другим пп. 14.1.225 ст. 14 Кодексу не вважаються роялті платежі за отримання об'єктів власності, визначених в абзаці першому цього пункту, у володіння або розпорядження чи власність особи або, якщо умови користування такими об'єктами власності надають право користувачу продати або здійснити відчуження в інший спосіб такого об'єкта власності.

У разі якщо понесені ТОВ витрати підпадають під визначення роялті, то суми роялті, які платник податку на прибуток підприємства нараховує у звітному періоді, враховуються при визначенні об'єкта оподаткування відповідно до вимог пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу.

Так, згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу витрати (крім тих, що підлягають амортизації) , пов'язані з науково-технічним забезпеченням господарської діяльності, на винахідництво і раціоналізацію господарських процесів, проведення дослідно-експериментальних та конструкторських робіт, виготовлення та дослідження моделей і зразків, пов'язаних з основною діяльністю платника податку, витрати з нарахування роялті та придбання нематеріальних активів (крім тих, що підлягають амортизації) для їх використання в господарській діяльності платника податку включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі.

При цьому, згідно з абзацом другим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу до складу витрат платника податку на прибуток не включаються нарахування роялті у звітному періоді на користь нерезидента (крім нарахувань на користь постійного представництва нерезидента, яке підлягає оподаткуванню згідно з пунктом 160.8, нарахувань, що здійснюються суб'єктами господарювання у сфері телебачення і радіомовлення відповідно до Закону України "Про телебачення і радіомовлення", та нарахувань за надання права на користування авторським, суміжним правом на кінематографічні фільми іноземного виробництва, музичні та літературні твори)в обсязі, що перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік, що передує звітному, а також у випадках, якщо виконується будь-яка з умов, передбачених цим підпунктом Кодексу.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухобліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Разом з тим, у разі якщо платник податку нараховує роялті на користь нерезидента, то для підтвердження таких витрат такий платник повинен документально підтвердити, що нерезидент, якому виплачуються роялті, є бенефіціарним (фактичним) отримувачем (власником) такого доходу, отриманого із джерел в Україні.

Відповідно до п. 138.5 ст. 138 Кодексу інші витрати визнаються витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені, згідно з правилами ведення бухобліку.

Наказом МФУ від 31.12.99 р. N 318 затверджено ПБО-16 "Витрати".

Враховуючи викладене, витрати платника податку на прибуток з нарахування роялті за надання прав на використання аудіовізуальних творів (телепередач, фільмів тощо) на користь резидента України включаються до складу витрат такого платника у повному обсязі згідно з абзацом першим пп. 140.1.2 ст. 140 Кодексу в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт прийому-передачі ліцензійних прав.

А на користь нерезидента враховуються при визначенні об'єкта оподаткування в обсязі, що не перевищує 4 % доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) (за вирахуванням ПДВ та акцизного податку) за рік в тому звітному періоді, в якому фактично відбулося отримання таких прав (збільшення зобов'язання), тобто у періоді, в якому було підписано акт прийому-передачі ліцензійних прав.

Слід зазначити, що в рядку 06.5.33 додатка ІВ "Інші витрати звичайної діяльності та інші операційні витрати" до рядка 06.5 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, затвердженої наказом ДПАУ від 28.02.2011 р. N 114, зареєстрованої в Мін'юсті України 25.03.2011 р. за N 397/19135, передбачено відображати нараховані роялті.

Заступник Голови

А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 605/6/15-1215 від 12.01.2012 щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Лист Державної податкової служби України № 605/6/15-1215 від 12.01.2012 р. щодо моменту включення до складу витрат платника податку сум роялті

Замовити персональну презентацію