Лист Міністерства доходів і зборів України № 5976/6/99-99-19-04-02-15 від 02.07.2013 щодо права на податковий кредит

Щодо права на податковий кредит

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло запит щодо права на податковий кредит і повідомляє.

Відповідно до пункту 184.1 статті 184 Податкового кодексу України ( далі - Кодекс) реєстрація платником податку на додану вартість діє до дати її анулювання, яка проводиться шляхом виключення особи з реєстру платників податку на додану вартість у відповідних випадках.

У разі анулювання реєстрації особи як платника податку останнім звітним ( податковим) періодом є період, який розпочинається від дня, що настає за останнім днем попереднього податкового періоду , та закінчується днем анулювання реєстрації ( пункт 184.6 статті 184 Кодексу).

Крім того, відповідно до пункту 184.7 статті 184 Кодексу платник податку , у разі анулювання його реєстрації як платника податку на додану вартість , зобов'язаний визначити податкові зобов'язання по товарах / послугах, необоротних активах, суми податку по яких були включені до складу податкового кредиту та які не були використані в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності , не пізніше дати анулювання його реєстрації як платника податку.

Таким чином, день анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість є останнім днем її реєстрації як платника податку на додану вартість та останнім днем, коли платник податку на додану вартість повинен визначити податкові зобов'язання з податку , а отже, в день анулювання реєстрації особи як платника податку на додану вартість така особа має право виписувати податкові накладні.

Враховуючи вищевикладене, якщо датою анулювання реєстрації платника податку на додану вартість є 31 березня 2013 року, то податкові накладні , виписані 31 березня 2013 року таким платником податку на додану вартість , визнаються дійсними.

В доповнення до викладеного вважаємо за необхідне проінформувати, що згідно зі статтею 1 Закону України " Про доступ до публічної інформації " публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація , що була отримана або створена в процесі виконання суб'єктами владних повноважень своїх обов'язків, передбачених чинним законодавством , або яка знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації , визначених цим Законом.

Порушене у листі питання носить консультативний характер та відповідає вимогам статті 52 розділу II Кодексу.

Кодекс є законодавчим актом з питань податкового законодавства , і роз'яснення його норм є податковою консультацією ( визначення надане підпунктом 14.1.172 пункту 14.1 статті 14 розділу I Кодексу), а не наданням публічної інформації.

Враховуючи те, що звернення за змістом не відповідає вимогам до запиту на інформацію , Міністерство доходів і зборів України надає роз'яснення з порушеного у зверненні питання у відповідності до вимог статті 52 розділу II Кодексу та Закону України від 02.10.96 р. № 393/96-ВР " Про звернення громадян".

Перший заступник Міністра С. Дериволков

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 5976/6/99-99-19-04-02-15 від 02.07.2013 щодо права на податковий кредит

Щодо права на податковий кредит

Замовити персональну презентацію