Лист Державної податкової служби України № 5882/5/15-1216 від 20.04.2012 щодо питання віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства

Щодо питання віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства

...

Державна податкова служба України розглянула лист громадської організації "Асоціація спеціалістів з охорони праці і безпеки професійної діяльності "за безпечну працю" від 22.02.2012 р. № 4, надісланий листом державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки України від 13.03.2012 р. № 2061/0/8-6/12 щодо питання віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства і повідомляє.

Пунктом 140.1 статті 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) визначено, що при визначенні об'єкта оподаткування враховуються такі витрати подвійного призначення як витрати платника податку на забезпечення найманих працівників спеціальним одягом, взуттям, спеціальним (форменим) одягом, мийними та знешкоджувальними засобами, засобами індивідуального захисту, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Разом з тим, згідно із підпунктом "є" підпункту 138.8.5 пункту і 38.8 статті 138 Кодексу до складу загальновиробничих витрат включаються витрати на охорону праці, техніку безпеки, понесені відповідно до законодавства.

Пунктом 138.2 статті 138 Кодексу визначено, що витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.

Статтею 19 Закону України від 14.10.92 р. № 2694-XII "Про охорону праці" встановлено, що фінансування охорони праці здійснюється роботодавцем. Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства використовує найману працю, визначаються згідно з переліком заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом Міністрів України.

Перелік заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат (далі - Перелік), затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.06.2003 р. № 994.

Пунктом 1 Переліку визначено заходи щодо приведення основних фондів у відповідність з вимогами нормативно-правових актів з охорони праці, зокрема стосовно систем вентиляції та аспірації, пристроїв, які вловлюють пил, і установок для кондиціювання повітря у приміщеннях діючого виробництва та на робочих місцях. Разом з тим, згідно із пунктом 2 Переліку передбачено забезпечити усунення впливу на працівників небезпечних і шкідливих виробничих факторів або приведення їх рівнів на робочих місцях до вимог нормативно-правових актів з охорони праці.

Відповідно до пункту 3 Переліку визначено забезпечити проведення атестації робочих місць на відповідність нормативно-правовим актам з охорони праці та аудиту з охорони праці, оформлення стендів, оснащення кабінетів, виставок, придбання необхідних нормативно-правових актів, наочних посібників, літератури, плакатів, відеофільмів, макетів, програмних продуктів тощо з питань охорони праці.

Таким чином, платник податку на прибуток має право віднести витрати, зазначені в листі організації, на охорону праці, понесені ним у зв'язку із проведенням заходів з охорони праці згідно із Переліком до складу своїх втрат, відповідно до статті 138 Кодексу за умови зв'язку таких втрат з господарською діяльністю і документального підтвердження відповідних витрат та оформлення первинних документів у відповідності до вимог законодавства.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5882/5/15-1216 від 20.04.2012 щодо питання віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства

Щодо питання віднесення деяких витрат з охорони праці на витрати підприємства

Замовити персональну презентацію