Лист ДФСУ № 583/Н/99-99-17-02-02-14 від 20.01.2016 щодо коректного формулювання призначення платежу готівкових коштів фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку

Щодо коректного формулювання призначення платежу готівкових коштів фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку

...

Державна фіскальна служба України у межах компетенції розглянула звернення щодо коректного формулювання призначення платежу готівкових коштів фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку та відповідно до вимог ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) надає податкову консультацію.

Органи ДФС у своїй діяльності керуються Конституцією України, Кодексом, законами України та іншими нормативно-правовими актами органів державної влади і здійснюють адміністрування податків, зборів, платежів та контроль за своєчасністю подання платниками податків та платниками єдиного внеску звітності (декларацій, розрахунків та інших документів, пов'язаних з обчисленням і сплатою податків, зборів, платежів) , у тому числі контроль за достовірністю та повнотою нарахування, сплати податків, зборів і платежів.

Зазначаємо, що відповідно до вимог п. 52.5 ст. 52 Кодексу контролюючі органи мають право надавати консультації виключно з тих питань, що належать до їх повноважень. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, проводить періодичне узагальнення податкових консультацій, які стосуються значної кількості платників податків або значної суми податкових зобов'язань, та затверджує наказом узагальнюючі податкові консультації (п. 52.6 ст. 52 Кодексу).

Наказом ДПС від 24.12.2012 р. № 1183 було затверджено узагальнюючу податкову консультацію щодо порядку визначення складу доходів суб'єктів господарювання - фізичних осіб - платників єдиного податку, де зазначено, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлено главою 1 розділу ХІV Кодексу.

Відповідно до пп. 1 п. 292.1 ст. 292 Кодексу доходом фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій) ; матеріальній або нематеріальній формі, визначений п. 292.3 ст. 292 Кодексу. При цьому до доходу не включаються отримані такою фізичною особою пасивні доходи у вигляді процентів, дивідендів, роялті, страхові виплати і відшкодування, а також доходи, отримані від продажу рухомого та нерухомого майна, яке належить на праві власності фізичній особі та використовується в її господарській діяльності.

Пунктом 292.11 ст.292 Кодексу передбачено перелік доходів, які не включаються до складу доходу, платників єдиного податку.

Згідно з Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року N 492, поточні банківські рахунки для фізичних осіб - резидентів поділяються на поточні рахунки фізичних осіб - підприємців, які відкриваються для здійснення підприємницької діяльності, та поточні рахунки фізичних осіб, які не є підприємцями. Фізична особа - підприємець має право вільно користуватися коштами з розрахункового рахунка, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності, за умови сплати всіх податків, зборів та інших платежів, передбачених чинним законодавством.

Крім того, кошти, які надійшли на розрахунковий рахунок, який відкрито фізичною особою для здійснення підприємницької діяльності, включаються до доходу фізичної особи - підприємця - платника єдиного податку з урахуванням вимог ст. 292 Кодексу.

Для платників єдиного податку ведення обліку та складання звітності регулюється ст. 296 Кодексу, де зазначено, що платники єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість, ведуть Книгу обліку доходів шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів (пп. 296.1.1 п. 296.1 ст. 296 Кодексу).

Форму та порядок Книги обліку доходів і витрат затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 р. № 579 (далі - Порядок). У п. 8 Порядку визначено, що на підставі даних Книги обліку доходів платники єдиного податку заповнюють податкову декларацію.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 583/Н/99-99-17-02-02-14 від 20.01.2016 щодо коректного формулювання призначення платежу готівкових коштів фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку

Щодо коректного формулювання призначення платежу готівкових коштів фізичною особою - підприємцем платником єдиного податку

Замовити персональну презентацію