Лист Державної податкової служби України № 5770/0/61-12/15-1415 від 22.11.2012 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

...

Державна податкова служба України розглянула листи стосовно застосування окремих норм Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.

До питання 1.

Згідно п. 137.21 ст. 137 Кодексу якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.

При цьому норми пп. 159.1.1 п. 159.1 ст. 159 не поширюються на проценти та комісії, щодо яких було сформовано страховий резерв за рахунок збільшення витрат згідно з пунктом 159.2 статті 159 Кодексу.

До питання 2.

Згідно п. 1 ст. 553 Цивільного кодексу України (далі - ЦК) за договором поруки поручитель поручається перед кредитором боржника за виконання ним свого обов'язку.

Поручитель відповідає перед кредитором за порушення зобов'язання боржником.

У разі порушення боржником зобов'язання, забезпеченого порукою, боржник і поручитель відповідають перед кредитором як солідарні боржники, якщо договором поруки не встановлено додаткову (субсидіарну) відповідальність поручителя (п. 1 ст. 554 ЦК).

До поручителя, який виконав зобов'язання, забезпечене порукою, переходять усі права кредитора у цьому зобов'язанні, в тому числі й ті, що забезпечували його виконання (п. 2 ст. 556 ЦК).

Боржник не звільняється від відповідальності за неможливість виконання ним грошового зобов'язання, а сторонами у зобов'язанні є боржник і кредитор (п. 1 ст. 625 та ст. 510 ЦК).

Відповідно до пп. 159.1.1 п. 159.1 ст. 159 Кодексу платник податку - продавець товарів, робіт, послуг має право зменшити суму доходу звітного періоду на вартість відвантажених товарів, виконаних робіт, наданих послуг у поточному або попередніх звітних податкових періодах у разі, якщо покупець таких товарів, робіт, послуг затримує без погодження з таким платником податку оплату їх вартості (надання інших видів компенсації їх вартості). Таке право на зменшення суми доходу виникає, якщо протягом звітного періоду відбувається будь-яка з таких подій:

а) платник податку звертається до суду з позовом (заявою) про стягнення заборгованості з такого покупця або про порушення справи про його банкрутство чи стягнення заставленого ним майна;

б) за поданням продавця нотаріус вчиняє виконавчий напис про стягнення заборгованості з покупця або стягнення заставленого майна (крім податкового боргу) .

Враховуючи те, що податковий облік Кодексом передбачений для операцій з урегулювання безнадійної та сумнівної заборгованості безпосередньо для покупців та продавців (товарів, робіт, послуг), тому зменшення суми доходу у разі звернення платника податку (кредитора) до суду з позовом про стягнення заборгованості з поручителя за кредитним договором боржника не здійснюється.

До питання 3 та 4.

Згідно п. 137.21 ст. 137 Кодексу якщо позичальник (дебітор) затримує сплату процентів (комісійних), кредитор урегульовує таку заборгованість згідно з пунктом 159.1 статті 159 цього Кодексу.

При цьому метод нарахування процентів (комісійних) за таким кредитом не застосовується до повного погашення позичальником (дебітором) заборгованості або списання заборгованості, яка визнана безнадійною згідно із статтею 159 цього Кодексу.

Виходячи з вищевикладеного, положення п. 137.21 ст. 137 Кодексу застосовуються до кредитів незалежно від їх видів.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5770/0/61-12/15-1415 від 22.11.2012 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію