Лист Державної податкової служби України № 5744/0/61-12/15-1415 від 22.11.2012 щодо виписки податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат з отримання витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат

Щодо виписки податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат з отримання витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо виписки податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат по отриманню витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат і повідомляє.

Відповідно до п. 2.2 та п. 6 Положення про порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, затвердженого наказом Державного комітету України з питань регуляторної політики та підприємництва від 20.10.2005 р. № 97, для отримання довідки або витягу з Єдиного державного реєстру запитувач має право звернутися із запитом до державного реєстратора незалежно від місцезнаходження або місця проживання запитувача.

За видачу довідок, витягів з Єдиного державного реєстру справляється плата, розмір якої затверджується Держпідприємництвом України.

Документом, що підтверджує внесення плати за надання відомостей, публікацію повідомлень з Єдиного державного реєстру, резервування найменування юридичної особи та видачу відповідних довідок, є копія квитанції, видана банком, або копія платіжного доручення з відміткою банку.

Кошти, одержані за надання довідок, витягів, виписок, публікацію повідомлень з Єдиного державного реєстру, зараховуються на рахунок державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" Держпідприємництва України і спрямовуються виключно на відшкодування витрат, пов'язаних із веденням Єдиного державного реєстру, та видання спеціалізованого друкованого засобу масової інформації.

Витрати, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування, складаються із витрат операційної діяльності, які визначаються згідно з пунктами 138.4, 138.6 - 138.9, підпунктами 138.10.2 - 138.10.4 пункту 138.10, пунктом 138.11 статті 138 Кодексу (п. 138.1 ст. 138 Податкового кодексу України (далі - Кодекс)).

Витрати операційної діяльності включають собівартість реалізованих товарів, виконаних робіт, наданих послуг та інші витрати беруться для визначення об'єкта оподаткування з урахуванням пунктів 138.2, 138.11 цієї статті, пунктів 140.2 - 140.5 статті 140, статей 142 і 143 та інших статей цього Кодексу, які прямо визначають особливості формування витрат платника податку (пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 Кодексу).

Відповідно до абз. "ж" пп. 138.10.2 п. 138.10 ст. 138 Кодексу до складу інших витрат включаються адміністративні витрати, спрямовані на обслуговування та управління підприємством, а саме, інші витрати загальногосподарського призначення.

Отже, витрати, передбачені зазначеними підпунктами, не входять до складу собівартості.

Витрати, які враховуються для визначення об'єкта оподаткування, визнаються на підставі первинних документів, що підтверджують здійснення платником податку витрат, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачено правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II цього Кодексу (п. 138.2 ст. 138 Кодексу).

Виходячи з вищевикладеного, витрати по отриманню витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру включаються до складу витрат платника податку за умови наявності належним чином оформлених документів, що підтверджують зв'язок таких витрат з господарською діяльністю.

Стосовно правомірності відмови Державного підприємства "Інформаційно-ресурсний центр" видавати податкову накладну та акт виконаних робіт по факту видачі товариству "Пері Україна" платних довідки та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб - підприємців, повідомляємо.

Згідно з вимогами п. 201.1 ст. 201 Кодексу платник податку зобов'язаний надати покупцю (отримувачу) на його вимогу підписану уповноваженою платником особою та скріплену печаткою (за наявності) податкову накладну, складену за вибором покупця (отримувача) в один з таких способів:

- у паперовому вигляді;

- в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи та умови реєстрації податкової накладної у Єдиному реєстрі податкових накладних. У такому разі складання податкової накладної у паперовому вигляді не є обов'язковим.

У разі звільнення від оподаткування у випадках, передбачених статтею 197 Кодексу, у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ" з посиланням на відповідний пункт та/або підпункт статті 197 Кодексу (п. 201.3 ст. 201 Кодексу).

Податкова накладна складається у двох примірниках у день виникнення податкових зобов'язань продавця. Один примірник видається покупцю, а другий залишається у продавця. У разі складання податкової накладної у паперовому вигляді покупцю видається оригінал, а копія залишається у продавця (п. 201.4 ст. 201 Кодексу).

Для операцій, що оподатковуються, і операцій, звільнених від оподаткування, складаються окремі податкові накладні (п. 201.5 ст. 201 Кодексу).

Відповідно до п. 201.10 ст. 201 Кодексу податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

При здійсненні операцій з постачання товарів/ послуг платник податку - продавець товарів/ послуг зобов'язаний надати покупцю податкову накладну та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних.

У разі відмови продавця товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/ послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/ послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/ послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пп. 197.1.18 п. 197.1 ст. 197 Кодексу операції з постачання державних платних послуг фізичним або юридичним особам органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування, а також іншими особами, уповноваженими такими органами або законодавством надавати зазначені послуги, обов'язковість отримання (надання) яких установлюється законодавством, включаючи плату за реєстрацію, видачу ліцензії, сертифікатів у вигляді зборів, державного мита тощо звільняються від оподаткування податком на додану вартість.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5744/0/61-12/15-1415 від 22.11.2012 щодо виписки податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат з отримання витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат

Щодо виписки податкової накладної та акту виконаних робіт, віднесення витрат з отримання витягів (довідок) з Єдиного державного реєстру до складу витрат

Замовити персональну презентацію