Лист Державної податкової служби України № 574/6/15-1415 від 11.01.2012 щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

...

ДПСУ розглянула лист обленерго щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.

Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" внесені зміни, зокрема, у п.154.8 ст. 154 Кодексу. Однак норми п. 154.8 ст. 154 Кодексу застосовуються з 01.04.2011 р. із деякими уточненнями.

Відповідно до п. 154.8 ст. 154 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств ПЕК у межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

- передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

- передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень КМУ;

- витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів) , випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого КМУ або уповноваженим ним органом.

У частині визначення фактичних витрат і їх складу необхідно використовувати термін "витрати", який передбачений пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Кодексу: витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Таким чином, згідно з п. 154.8 ст. 154 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств ПЕК у межах фактичних витрат, передбачених інвестиційною програмою, проте при визначенні межі фактичних витрат використовується загальна річна сума інвестиційної програми.

Підставою для підтвердження фактичних витрат, понесених у рамках інвестиційної програми на капітальні вкладення по будівництву (реконструкції, модернізації) розподільчих (локальних) електричних мереж є розрахункові, платіжні та інші первинні документи, що підтверджують здійснення платником податку витрат відповідно до п. 138.2 ст. 138 Кодексу (накладні, акти виконаних робіт, платіжні доручення, чеки РРО, банківські виписки тощо).

Щодо витрат на будівництво (реконструкцію, модернізацію) розподільчих (локальних) електричних мереж у рамках п. 154.8 Кодексу.

Амортизації підлягають витрати на проведення ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення основних засобів, що перевищують 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного року (абзац четвертий п. 144.1 ст. 144 Кодексу).

Крім того, первісна вартість основних засобів збільшується на суму витрат, пов'язаних із ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція), що приводить до зростання майбутніх економічних вигод, первісно очікуваних від використання об'єктів у сумі, що перевищує 10 % сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів, що підлягають амортизації, на початок звітного податкового року з віднесенням суми поліпшення на об'єкт основного засобу, щодо якого здійснюється ремонт та поліпшення (п. 146.11 ст. 146 Кодексу).

Сума витрат, що пов'язана з ремонтом та поліпшенням об'єктів основних засобів, у тому числі орендованих або отриманих у концесію чи створених (збудованих) концесіонером у розмірі, що не перевищує 10 відсотків сукупної балансової вартості всіх груп основних засобів на початок звітного року, відноситься до витрат того звітного податкового періоду, в якому такий ремонт та поліпшення були здійснені (п. 146.12 ст. 146 Кодексу).

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 574/6/15-1415 від 11.01.2012 щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Замовити персональну презентацію