Лист Державної податкової адміністрації України № 5632/5/16-1516 від 11.05.2011 щодо відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків

Щодо відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків

...

ДПАУ розглянула лист НБУ щодо відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків та повідомляє.

Відповідно до п. 201.11 ст. 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту без отримання податкової накладної, також є касові чеки, які містять суму отриманих товарів/ послуг, загальну суму нарахованого податку (з визначенням фіскального номера та податкового номера постачальника). При цьому з метою такого нарахування загальна сума отриманих товарів/ послуг не може перевищувати 200 грн. за день (без урахування податку) .

У разі використання платниками для розрахунків із споживачами РРО касовий чек повинен містити дані про загальну суму коштів, що підлягає сплаті покупцем з урахуванням податку, та суму цього податку, що сплачується у складі загальної суми.

Тобто платник податку має право на формування податкового кредиту на підставі касових чеків, які містять загальну суму отриманих товарів/ послуг, що не перевищує 200 грн. на день (без ПДВ), незалежно від кількості таких чеків та продавців, від яких вони отримані.

Ліміт за касовим чеком у 200 грн. на день (без ПДВ) застосовується до кожного окремого платника податку (покупця) і не застосовується до окремих структурних підрозділівплатника податку, яким делеговано право ведення частини Реєстру виданих та отриманих податкових накладних. Якщо платник податку отримав касовий чек, в якому загальна сума отриманих товарів/ послуг перевищує 200 грн., то, відповідно, такий платник податку не має права на підставі цього чека віднести до податкового кредиту ні всю суму ПДВ, сплачену при придбанні таких товарів/ послуг, ні її частину. При цьому відповідно до п. 201.10 ст. 201 Кодексу на вимогу покупця платник податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, зобов'язаний видати податкову накладну.

У разі відмови продавця товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та порядку реєстрації в ЄРПН покупець таких товарів/ послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву зі скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум ПДВ до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/ послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/ послуг. Надходження такої заяви зі скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Що стосується порядку відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків на товари/ послуги, що використовуються в операціях, які не є об'єктом оподаткування або звільнені відоподаткування,то відповідно до наказу ДПАУ від 24.12.2010 р. № 1002 такі касові чеки повинні відображатися в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних, але в межах 200 грн. на день (без ПДВ).

Заступник голови комісії з проведення реорганізації ДПАУ,
заступник Голови ДПАУ О. Любченко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 5632/5/16-1516 від 11.05.2011 щодо відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків

Щодо відображення в Реєстрі виданих та отриманих податкових накладних касових чеків

Замовити персональну презентацію