Лист Державної податкової служби України № 560/0/61-12/15-3415-02, № 1089/0/7172/15-3417-02 від 20.08.2012 щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства

Щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства

...

Державна податкова служба України розглянула лист ТОВ від 04.07.2012 р. № 246 щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства і повідомляє.

Правила застосування спеціального режиму оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства визначаються статтею 209 Податкового кодексу України (далі - ПК України).

Пунктом 209.1 статті 209 розділу V Кодексу визначено, що резидент, який провадить підприємницьку діяльність у сфері сільського і лісового господарства та рибальства та відповідає критеріям, встановленим у пункті 209.6 цієї статті (далі - сільськогосподарське підприємство) , може обрати спеціальний режим оподаткування.

Пунктом 5 розділу I Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 25.11.2011 р. № 1492, передбачено, що платники податку, які згідно зі статтею 209 розділу V Кодексу застосовують спеціальний режим оподаткування діяльності у сфері сільського та лісового господарства, а також рибальства, подають податкову декларацію з податку на додану вартість (скорочену), яка є невід'ємною частиною звітності за відповідний звітний період.

Відповідно до підпункту 209.15.1 пункту 209.15 статті 209 розділу V Кодексу до виробничих факторів, за рахунок яких формується податковий кредит, відносяться товари/ послуги, які придбаваються сільськогосподарським підприємством для їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції, а також основні фонди, які придбаваються (споруджуються) з метою їх використання у виробництві сільськогосподарської продукції.

У разі якщо товари/ послуги, основні фонди, виготовлені та/або придбані, використовуються сільськогосподарським підприємством частково для виготовлення сільськогосподарських товарів (послуг), а частково для інших товарів/ послуг, то сума сплаченого (нарахованого) податкового кредиту розподіляється виходячи з частки використання таких товарів/ послуг, основних фондів в операціях сільськогосподарського виробництва та відповідно в інших операціях.

Враховуючи вищевикладене, після реєстрації в якості суб'єкта спеціального режиму оподаткування підприємство повинно подавати до податкового органу за місцем реєстрації загальну та скорочену податкові декларації з податку на додану вартість.

При цьому суми податку на додану вартість, які були нараховані (сплачені) при придбанні товарів (послуг) в попередніх звітних періодах та включені до складу податкового кредиту таких попередніх звітних періодів, на дату переходу на спеціальний режим оподаткування залишаються невикористаними, мають бути розподілені на ті, які використовуватимуться у сільськогосподарському виробництві (діяльності, на яку поширюється спеціальний режим оподаткування) , та ті, які використовуватимуться в іншій діяльності платника.

Такий розподіл має бути відображений у податковій звітності платника шляхом перенесення частки податкового кредиту із загальної податкової декларації (вказується зі знаком "-" в рядку 16.2) з податку на додану вартість до податкової декларації з податку на додану вартість скороченої (вказується зі знаком "+" у рядку 12.2).

Заступник Голови
А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 560/0/61-12/15-3415-02, № 1089/0/7172/15-3417-02 від 20.08.2012 щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства

Щодо порядку коригування податкового кредиту при переході платника податку на додану вартість на застосування спеціального режиму оподаткування у сфері сільського господарства

Замовити персональну презентацію