Лист Державної податкової адміністрації України № 5593/5/23-4015/377 від 10.05.2011 щодо допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки

Щодо допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки

...

Державна податкова адміністрація України розглянула звернення, направлене листом Міністерства фінансів України від 22.04.2011 р. № 31-08330-05-18/10660, щододопуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки і повідомляє наступне.

Відповідно до Закону України від 16.12.93 р. № 3723-XII "Про державну службу" посадовими особами вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Відповідно до статті 15 Закону України від 04.12.90 р. № 509-XII "Про державну податкову службу в Україні" посадовою особою органу державної податкової служби може бути особа, яка має освіту за фахом та відповідне кваліфікаційним вимогам, установленим Державною податковою адміністрацією України. Посадовим особам і працівникам органів державної податкової служби видається службове посвідчення, зразок якого затверджує Державна податкова адміністрація України.

Статтею 81 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) визначено умови та порядок допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення документальних виїзних і фактичних перевірок.

Зокрема, посадові особи органу державної податкової служби вправі приступити до проведення документальної виїзної та фактичної перевірки за наявності підставдля їх проведення, визначених Кодексом, та за умови пред'явлення направлення на проведеннятаких перевірок. Підстави для проведення перевірок визначено, зокрема, в статтях 77, 78 і 80 Кодексу.

Вимоги щодо оформлення направлення на проведення перевірки визначені пунктом 81.1 статті 81 Кодексу. При цьому непред'явлення платнику податків (його посадових (службових) особам або особам, які фактично виробляють розрахункові операції) направлення на проведення перевірки або пред'явлення направлення, оформленого з порушенням вимог, встановлених цим пунктом, є підставою для недопущення посадових (службових) осіб органу державної податкової служби до проведення документальної виїзної або фактичної перевірки, а відмова платника податків (його посадових (службових) осіб або осіб, які фактично виробляють розрахункові операції) від допуску до перевірки на інших підставах не дозволяється.

Заступник Голови Комісії з проведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПА України І. Носачова

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 5593/5/23-4015/377 від 10.05.2011 щодо допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки

Щодо допуску посадових осіб органів державної податкової служби до проведення перевірки

Замовити персональну презентацію