Лист ДФСУ № 554/6/99-99-19-03-02-15 від 14.01.2016 щодо подання переробними (м’ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за звітний (податковий) період до 1 січня 2015 року з метою включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних, складених у 2014 році та не включених до складу податкового кре

Щодо подання переробними (м’ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за звітний (податковий) період до 1 січня 2015 року з метою включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних, складених у 2014 році та не включених до складу податкового кре

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо подання переробними (м'ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв'язку з виправленням самостійно виявлених помилок (далі - уточнюючий розрахунок) до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за звітний (податковий) період до 1 січня 2015 року з метою включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних, складених у 2014 році та не включених до складу податкового кредиту, який формувався за операціями з переробки молочної продукції у 2014 році, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Останнім звітним (податковим) періодом, за який переробними (м'ясомолочними) підприємствами подавалася податкова декларація з ПДВ із позначкою "0140", є грудень 2014 року. Починаючи із січня 2015 року, переробні (м'ясомолочні) підприємства подають виключно податкову декларацію з ПДВ із позначкою "0110".

Порядок заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість (у тому числі уточнюючого розрахунку) затверджено наказом Міністерства фінансів України від 23.09.2014 р. № 966, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.10.2014 р. за № 1267/26044 (далі - Порядок № 966).

Відповідно до пункту 6 розділу VI Порядку № 966 у разі виправлення значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ, яке у майбутніх звітних періодах впливало на значення рядка 25 чи рядка 23, уточнюючий розрахунок подається за кожний звітний період, у якому значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ впливало на значення рядка 25 чи рядка 23. Такі уточнюючі розрахунки можуть бути подані лише у спосіб, визначений в абзаці четвертому пункту 50.1 статті 50 ПКУ, оскільки форма декларації передбачає можливість подання уточнюючого розрахунку як додатка до неї лише за один звітний період, помилки якого виправляються.

Згідно з пунктом 7 Порядку № 966 у разі виправлення значення рядка 24 податкової декларації з ПДВ за звітні (податкові) періоди до 1 лютого 2015 року значення графи 6 рядка 24 уточнюючого розрахунку (як збільшення, так і зменшення) враховується у рядку 29 податкової декларації з ПДВ за звітний період, у якому подано такий уточнюючий розрахунок.

У рядках 24 та 31 податкової декларації з ПДВ відображаються суми від'ємного значення попередніх звітних періодів (до 01.02.2015 р. та після 01.02.2015 р.), тому при уточненні їх значень необхідно застосовувати однаковий підхід.

Особливості складання уточнюючого розрахунку переробними (м'ясомолочними) підприємствами, у разі виявлення помилок, допущених у звітних (податкових) періодах до 1 січня 2015 року у податкових деклараціях з ПДВ, які подавалися на підставі пункту 1 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, розглянуто у листах ДФС від 17.02.2015 р. № 5292/7/99-99-19-03-02-17 тавід 12.06.2015 р. № 20955/7/99-99-19-03-02-17.

Як зазначено у вказаних вище листах, показники рядків 20.2 і 24 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року (ІV квартал 2014 року) підлягали перенесенню до складу рядка 21.1 і відповідно рядка 21.2 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0110" за січень 2015 року (І квартал 2015 року) та подальшому відображенню у розділі III такої декларації згідно з порядком заповнення цього розділу (за формою, чинною на дату подання такої декларації) .

При цьому платник податку має право на уточнення (коригування) податкових декларацій з ПДВ (переробного підприємства) з позначкою "0140" в частині включення до складу податкового кредиту сум ПДВ, зазначених у податкових накладних, дата складання яких припадає на 2014 рік, за умови, що такі податкові накладні зареєстровані в Єдиному реєстрі податкових накладних та з дати їх складання не сплинуло 365 днів.

Таким чином, у разі якщо за результатами уточнення показників, відображених у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року, відбувається зменшення суми позитивних нарахувань з ПДВ (рядок 25) та збільшення суми залишку від'ємного значення різниці між податковими зобов'язаннями та податковим кредитом, то в уточнюючому розрахунку:

в колонці 4 у рядках 18, 25 і 25.1 відображаються суми позитивних нарахувань з ПДВ, задекларованих у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року, що підлягають уточненню;

в колонці 5 в рядках 19, 20.2 і 24 відображаються суми залишків від'ємного значення податку, що утворилися в результаті уточнення показників;

в колонці 6 відображаються сума різниці показників, відображених у колонках 4 та 5 відповідних рядків.

При цьому у разі якщо уточнення показників рядків 20.2 і 24 податкової декларації з ПДВ за грудень 2014 року із позначкою "0140" вплинуло на показники рядків 25 і 25.1, задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ із позначкою "0110" за майбутні звітні (податкові) періоди, то платнику податку необхідно подати до контролюючого органу уточнюючий розрахунок за кожний звітний (податковий) період, у якому змінювалися показники рядків 25 і 25.1.

У разі якщо уточнення показників рядків 20.2 і 24 податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року не вплинуло на показники рядків 25 і 25.1, задекларованих у податкових деклараціях з ПДВ із позначкою "0110" за майбутні звітні (податкові) періоди, то у податковій декларації з ПДВ із позначкою "0110" за звітний (податковий) період, в якому подано уточнюючий розрахунок до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за грудень 2014 року, показник рядка 24 колонки 6 уточнюючого розрахунку враховується у рядку 20.2 такої декларації.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 554/6/99-99-19-03-02-15 від 14.01.2016 щодо подання переробними (м’ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за звітний (податковий) період до 1 січня 2015 року з метою включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних, складених у 2014 році та не включених до складу податкового кре

Щодо подання переробними (м’ясомолочними) підприємствами уточнюючого розрахунку податкових зобов'язань з податку на додану вартість у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок до податкової декларації з ПДВ із позначкою "0140" за звітний (податковий) період до 1 січня 2015 року з метою включення до складу податкового кредиту з ПДВ податкових накладних, складених у 2014 році та не включених до складу податкового кре

Замовити персональну презентацію