Лист ДФСУ № 551/6/99-99-19-03-02-15 від 14.01.2016 щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість у разі здійснення платником податку операції з постачання товарів (лікарських засобів), ціни на які підлягають державному регулюванню

Щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість у разі здійснення платником податку операції з постачання товарів (лікарських засобів), ціни на які підлягають державному регулюванню

...

Державна фіскальна служба України розглянула звернення платника податку щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість у разі здійснення платником податку операції з постачання товарів (лікарських засобів), ціни на які підлягають державному регулюванню, та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - ПКУ), повідомляє.

Згідно з підпунктом 194.1.1 пункту 194.1 статті 194 ПКУ податок на додану вартість становить 20 відс., 0 відс. та 7 відс. бази оподаткування та додається до ціни товарів/ послуг.

Відповідно до підпункту "в" пункту 193.1 статті 193 ПКУ операції з постачання на митній території України та ввезення на митну територію України лікарських засобів, дозволених для виробництва і застосування в Україні та внесених до Державного реєстру лікарських засобів, а також медичних виробів за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України, оподатковуються за ставкою 7 відсотків.

Пунктом 188.1 статті 188 ПКУ визначено, що база оподаткування операцій з постачання товарів/ послуг визначається виходячи з їх договірної вартості з урахуванням загальнодержавних податків та зборів (крім збору на обов'язкове державне пенсійне страхування, що справляється з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку, податку на додану вартість та акцизного податку на спирт етиловий, що використовується виробниками - суб'єктами господарювання для виробництва лікарських засобів, у тому числі компонентів крові і вироблених з них препаратів (крім лікарських засобів у вигляді бальзамів та еліксирів).

При цьому база оподаткування операцій з постачання товарів/ послуг не може бути нижче ціни придбання таких товарів/ послуг, база оподаткування операцій з постачання самостійно виготовлених товарів/ послуг не може бути нижче їх собівартості, а база оподаткування операцій з постачання необоротних активів не може бути нижче балансової (залишкової) вартості за даними бухгалтерського обліку, що склалася станом на початок звітного (податкового) періоду, протягом якого здійснюються такі операції (у разі відсутності обліку необоротних активів - виходячи із звичайної ціни) , за винятком:

товарів (послуг), ціни на які підлягають державному регулюванню;

газу, який постачається для потреб населення.

До складу договірної (контрактної) вартості включаються будь-які суми коштів, вартість матеріальних і нематеріальних активів, що передаються платнику податків безпосередньо покупцем або через будь-яку третю особу у зв'язку з компенсацією вартості товарів/ послуг. До складу договірної (контрактної) вартості не включаються суми неустойки (штрафів та/або пені) , три проценти річних та інфляційні, що отримані платником податку внаслідок невиконання або неналежного виконання договірних зобов'язань.

Відповідно до пункту 1 статті 12 Закону України від 21 червня 2012 року № 5007-VI "Про ціни і ціноутворення" (далі - Закон № 5007) державні регульовані ціни запроваджуються на товари, які справляють визначальний вплив на загальний рівень і динаміку цін, мають істотну соціальну значущість, а також на товари, що виробляються суб'єктами, які займають монопольне (домінуюче) становище на ринку.

При цьому згідно із статтею 13 Закону № 5007 державне регулювання цін здійснюється Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади, державними колегіальними органами та органами місцевого самоврядування відповідно до їх повноважень, зокрема, шляхом:

1) установлення обов'язкових для застосування суб'єктами господарювання:

фіксованих цін;

граничних цін;

граничних рівнів торговельної надбавки (націнки) та постачальницько-збутової надбавки (постачальницької винагороди);

граничних нормативів рентабельності;

розміру постачальницької винагороди;

розміру доплат, знижок (знижувальних коефіцієнтів);

2) запровадження процедури декларування зміни ціни та/або реєстрації ціни.

Враховуючи викладене, для операцій з постачання на митній території України лікарських засобів або медичних виробів, ціни на які на дату їх постачання будуть регулюватись одним із способів, передбачених Законом № 5007, база оподаткування податком на додану вартість визначатиметься виходячи з договірної (контрактної) вартості таких товарів, що встановлена з урахуванням механізмів державного регулювання.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 551/6/99-99-19-03-02-15 від 14.01.2016 щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість у разі здійснення платником податку операції з постачання товарів (лікарських засобів), ціни на які підлягають державному регулюванню

Щодо порядку визначення бази оподаткування податком на додану вартість у разі здійснення платником податку операції з постачання товарів (лікарських засобів), ціни на які підлягають державному регулюванню

Замовити персональну презентацію