Лист Державної податкової служби України № 5508/6/15-2216ф від 28.03.2012 щодо права на застосування фіксованого сільськогосподарського податку в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства

Щодо права на застосування фіксованого сільськогосподарського податку в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства

...

Всеукраїнському бухгалтерському виданню "БАЛАНС-АГРО"

Державна податкова служба України розглянула ваш лист від 28.02.2012 р. № 04-39/35750 щодо права на застосування фіксованого сільськогосподарського податку в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства, який надійшов від Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики листом від 29.02.2012 р. № 04-39/10-237, та повідомляє наступне.

Фіксований сільськогосподарський податок (далі - ФСП) віднесено до спеціального податкового режиму, що визначає особливий порядок його справляння та інші його складові й елементи і регламентується розділом XIV "Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України (далі - Кодекс).

Відповідно до пункту 301.1 статті 301 Кодексу платниками фіксованого сільськогосподарського податку з урахуванням обмежень, встановлених пунктом 301.6 цієї статті, можуть бути сільськогосподарські товаровиробники, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Цією ж статтею встановлено, що якщо сільськогосподарський товаровиробник утворюється шляхом злиття, приєднання, перетворення, поділу або виділення згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, то норма щодо дотримання частки сільськогосподарського товаровиробництва, яка дорівнює або перевищує 75 відсотків за попередній податковий (звітний) рік, поширюється на: усіх осіб окремо, які зливаються або приєднуються; кожну окрему особу, утворену шляхом поділу або виділу; особу, утворену шляхом перетворення.

Разом з тим, згідно з пунктом 301.2 статті 301 Кодексу сільськогосподарські товаровиробники, утворені шляхом злиття або приєднання, можуть бути платниками податку в рік утворення, якщо частка сільськогосподарського товаровиробництва, отримана за попередній податковий (звітний) рік всіма товаровиробниками, які беруть участь у їх утворенні, дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Враховуючи наведене, сільськогосподарське підприємство, утворене шляхом злиття або приєднання згідно з відповідними нормами Цивільного кодексу України, може бути платником ФСП в рік утворення при дотриманні частки сільськогосподарського товаровиробництва кожним сільськогосподарським підприємством, що зливається або приєднується.

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5508/6/15-2216ф від 28.03.2012 щодо права на застосування фіксованого сільськогосподарського податку в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства

Щодо права на застосування фіксованого сільськогосподарського податку в результаті реорганізації сільськогосподарського підприємства

Замовити персональну презентацію