Лист ДФСУ № 5452/10/28-10-06-11 від 15.03.2016 щодо формування податкового кредиту

Щодо формування податкового кредиту

...

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо формування податкового кредиту, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до внесених змін до Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VІ із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) Законом України від 14.11.2015 р. № 812-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України" доповнено пункт 44 підрозділ 2 розділу ХХ ПКУ, а саме тимчасово, до 1 липня 2017 року, платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД, визначають дату виникнення податкових зобов'язань та податкового кредиту за касовим методом.

Підпунктом 14.1.266 пункту 14.1 статті 14 ПКУ визначено, що касовий метод - метод податкового обліку, за якими дата виникнення податкових зобов'язань визначається як дата зарахування (отримання) коштів на банківський рахунок (у касу) платника податку або дата отримання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) ним товарів (послуг), а дата виникнення права на податковий кредит визначається як дата списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або дата надання інших видів компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг).

Касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ застосовують лише платники податку, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Платники податку, які придбають вказані товари/послуги для використання в своїй діяльності як господарській, так і не негосподарській та не здійснюють їх подальшого постачання, формують свій податковий кредит у загальновстановленому порядку за правилом "першої події" на підставі отриманих ними податкових накладних, зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних (далі - ЄРПН).

Касовий метод визначення податкових зобов'язань та податкового кредиту відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ поширюється на операції, за якими дата виникнення першої з подій, визначених у пункті 187.1 статті 187 та пункті 198.2 статті 198 ПКУ, припадає на звітні (податкові) періоди січень 2016 року - червень 2017 року та застосовується платниками податку лише при здійсненні ними операцій з:

- постачання (у тому числі оптового) електричної та/або теплової енергії;

- передачі електричної та/або теплової енергії;

- розподілу електричної та/або теплової енергії;

- постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД.

Якщо платник податку одночасно здійснює операції з постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, та інших товарів/послуг, касовий метод визначення податкових зобов'язань з ПДВ не застосовується до таких інших операцій. Дата виникнення податкових зобов'язань з ПДВ за такими іншими операціями визначається у загальновстановленому порядку за правилом "першої події" відповідно до статті 187 розділу V ПКУ.

При цьому, якщо перераховані в пункті 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ товари/послуги фактично були поставлені до 1 січня 2016 року, а оплата за таке постачання надходить після вказаної дати, то податкові зобов'язання на дату надходження коштів у рахунок оплати поставлених до 1 січня 2016 року товарів/послуг повторно не нараховуються та податкові накладні не складаються, оскільки податкові зобов'язання за такими операціями мали бути визначені на дату фактичного постачання таких товарів/послуг за правилом "першої події".

Платники, які здійснюють постачання (у тому числі оптове), передачу, розподіл електричної енергії та/або теплової енергії, постачання вугілля та/або продуктів його збагачення товарних позицій 2701, 2702, 2703 00 00 00, 2704 00 згідно з УКТ ЗЕД застосовують касовий метод визначення податкового кредиту відповідно до пункту 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

Податковий кредит за касовим методом визначаються такими платниками як по операціях з придбання безпосередньо товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, так і товарів/послуг, які використовуються для здійснення операцій з їх постачання.

Керуючись пунктом 198.6 статті 198 розділу V ПКУ, податковий кредит визначається на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, в звітному податковому періоді, в якому було здійснено списання коштів з банківського рахунку (видачі з каси) платника податку або надано постачальнику інші види компенсацій вартості поставлених (або тих, що підлягають поставці) йому товарів (послуг), але не пізніше, ніж через 60 календарних днів з дати списання коштів з банківського рахунка платника податку.

При цьому суми податку на додатну вартість, сплачені/нараховані до 1 січня 2016 року у зв'язку з придбанням товарів/послуг, включаються до складу податкового кредиту за правилами, які були діючими до вказаної дати, на підставі податкових накладних, зареєстрованих в ЄРПН, але не пізніше 365 календарних днів з дати їх складання.

Якщо придбання товарів/послуг, які не призначені для використання в операціях з постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, касовий метод визначення податкового кредиту з ПДВ платниками податку не застосовується. Дата податкового кредиту за такими операціями визначається у загальному порядку за правилом "першої події" відповідно до статті 198 ПКУ.

Якщо придбання товарів/послуг, які одночасно призначені як для забезпечення виконання операцій з постачання товарів/послуг, перерахованих у пунктів 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ, так і для здійснення інших операцій, касовий метод визначення податкового кредиту з ПДВ платниками податку застосовується виключно в частині пропорційного обсягу постачання товарів/послуг, перерахованих у пункті 44 підрозділу 2 розділу ХХ ПКУ.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 5452/10/28-10-06-11 від 15.03.2016 щодо формування податкового кредиту

Щодо формування податкового кредиту

Замовити персональну презентацію