Лист Державної податкової служби України № 5434/6/23-50.0114 від 27.03.2012 щодо права платника включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманої від нерезидента продукції, яка в подальшому безоплатно буде розповсюджена на митній території України

Щодо права платника включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманої від нерезидента продукції, яка в подальшому безоплатно буде розповсюджена на митній території України

...

ДПСУ розглянула лист товариства щодо права платника включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманої від нерезидента продукції, яка в подальшому безоплатно буде розповсюджена на митній території України, і повідомляє таке.

Відповідно до п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до ст. 39 Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою п. 193.1 ст. 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

У разі ввезення товарів на митну територію України документом, що посвідчує право на віднесення сум податку до податкового кредиту, вважається митна декларація, оформлена відповідно до вимог законодавства, яка підтверджує сплату податку (п. 201.12 ст. 201 Кодексу).

Згідно із п. 198.2 ст. 198 Кодексу для операцій із ввезення на митну територію України товарів датою виникнення права на віднесення сум податку до податкового кредиту є дата сплати (нарахування) податку за податковими зобов'язаннями згідно з п. 187.8 ст. 187 Кодексу.

Відповідно до п. 190.1 ст. 190 Кодексу базою оподаткування при ввезенні товарів на митну територію України є договірна (контрактна) вартість, але не менша митної вартості цих товарів, визначеної відповідно до Митного кодексу України, з урахуванням мита та акцизного податку, що підлягають сплаті, за винятком ПДВ, що включаються до ціни товарів/ послуг згідно із законом.

Таким чином, ПДВ, сплачений при імпорті безоплатно отриманих товарів, обчислений відповідно до вимог податкового і митного законодавства, включається до складу податкового кредиту платника податку за умови використання імпортованих товарів в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

При цьому згідно з пп. 14.1.36 п. 14.1 ст. 14 Кодексу господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема, за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Відповідно до пп. 139.1.1 п. 139.1 ст. 139 Кодексу витрати на розповсюдження подарунків (крім витрат, пов'язаних із провадженням рекламної діяльності, які регулюються нормами пп. 140.1.5 п. 140.1 ст. 140 Кодексу) є витратами, не пов'язаними з провадженням господарської діяльності.

Оскільки витрати на придбання товарів, які розповсюджуються у якості подарунків третім особам, є витратами, не пов'язаними з провадженням господарської діяльності, то сума ПДВ, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням таких товарів, не включається до складу податкового кредиту.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5434/6/23-50.0114 від 27.03.2012 щодо права платника включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманої від нерезидента продукції, яка в подальшому безоплатно буде розповсюджена на митній території України

Щодо права платника включити до складу податкового кредиту суму ПДВ, сплачену при імпорті безоплатно отриманої від нерезидента продукції, яка в подальшому безоплатно буде розповсюджена на митній території України

Замовити персональну презентацію