Лист Державної податкової служби України № 5402/6/15-1215 від 11.11.2011 щодо операцій з основними засобами

Щодо операцій з основними засобами

...

Державна податкова служба України розглянула лист відокремленого підрозділу ТОВ щодо операцій з основними засобами і повідомляє.

Згідно із пп. 133.1.5 ст. 133 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) відокремлені підрозділи платників податку, зазначених у підпункті 133.1.1 цього пункту, визначені відповідно до розділу I цього Кодексу, за винятком представництв, можуть бути самостійними платниками податку на прибуток.

Відповідно до п. 137.1 ст. 137 Кодексу дохід від реалізації товарів визнається за датою переходу покупцеві права власності на такий товар.

Пунктом 146.13 ст. 146 Кодексу визначено, що сума перевищення доходів від продажу або іншого відчуження над балансовою вартістю окремих об'єктів основних засобів включається до доходів платника податку, а сума перевищення балансової вартості над доходами від такого продажу або іншого відчуження включається до витрат платника податку.

Згідно з п. 3 ст. 95 Цивільного кодексу України філії не є юридичними особами, а тому не є суб'єктами права власності. Вони наділяються майном юридичної особи, що їх створила, і діють на підставі затвердженого нею положення. При передачі основних засобів від юридичної особи (головного підприємства) своїй філії переходу права власності за ними не відбувається, а тому доходи не нараховуються.

Згідно з п. п. 135.5.4 та 135.5.5 ст. 135 Кодексу до інших доходів включається, зокрема вартість товарів, робіт, послуг, безоплатно отриманих платником податку у звітному періоді, визначена на рівні не нижче звичайної ціни, крім випадків, коли операції з надання/отримання проводяться між платником податку та його відокремленими підрозділами, які не мають статусу юридичної особи.

При передачі основних засобів від юридичної особи (головного підприємства) своєму відокремленому підрозділу право власності на них не передається, відокремлений підрозділ тільки наділяється ними для провадження господарської діяльності, а тому така передача не є безоплатним отриманням основних засобів.

Таким чином, операція з передачі основних засобів від головного підприємства до відокремленого підрозділу не призводить до збільшення доходів та витрат у юридичної особи (головного підприємства) та у відокремленого підрозділу (філії).

Відповідно до п. 144.1 ст. 144 Кодексу амортизації підлягають витрати на придбання основних засобів для їх використання в господарській діяльності. Тому право на нарахування амортизації має той платник податку на прибуток, яким фактично було понесені витрати на придбання основних засобів і у якого вони відображені на балансі.

Заступник Голови С.І. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5402/6/15-1215 від 11.11.2011 щодо операцій з основними засобами

Щодо операцій з основними засобами

Замовити персональну презентацію