Лист Державної податкової служби України № 5378/5/15-3416 від 11.04.2012 щодо нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при знищенні товару через пожежу або крадіжку

Щодо нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при знищенні товару через пожежу або крадіжку

...

Державна податкова служба України розглянула лист Міністерства внутрішніх справ України щодо нарахування податкових зобов'язань з податку на додану вартість при знищенні товару через пожежу або крадіжку та повідомляє.

Відповідно до пункту 198.3 статті 198 Податкового кодексу України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - Кодекс) податковий кредит звітного періоду визначається виходячи з договірної (контрактної) вартості товарів/ послуг, але не вище рівня звичайних цін, визначених відповідно до статті 39 Кодексу, та складається з сум податків, нарахованих (сплачених) платником податку за ставкою, встановленою пунктом 193.1 статті 193 Кодексу, протягом такого звітного періоду, зокрема, у зв'язку з придбанням або виготовленням товарів (у тому числі при їх імпорті) та послуг з метою їх подальшого використання в оподатковуваних операціях у межах господарської діяльності платника податку.

Згідно із пунктом 189.1 статті 189 Кодексу у разі постачання товарів/ послуг у межах балансу платника податку для невиробничого використання, постачання товарів/ послуг та виробничих основних засобів відповідно до пункту 198.5 статті 198 Кодексу, використання виробничих або невиробничих засобів, інших товарів/ послуг не у господарській діяльності, переведення виробничих основних засобів до складу невиробничих основних засобів, база оподаткування визначається виходячи з їх балансової вартості на момент переведення (постачання), а для товарів/ послуг - не нижче цін придбання.

Враховуючи наведене, якщо платником податку суми ПДВ, сплачені при придбанні товарно-матеріальних цінностей, віднесені до складу податкового кредиту, то оскільки у зв'язку з їх викраденням (знищенням в результаті пожежі) вони не можуть бути використані у господарській діяльності, платник податку повинен нарахувати податкові зобов'язання незалежно від того, чи встановлено винних осіб та чи стягуються з таких осіб втрати.

При цьому відшкодування заподіяних втрат винними особами не призводить до додаткового виникнення податкових зобов'язань з ПДВ.

Нарахування податкових зобов'язань по факту викрадення (знищення в результаті пожежі) товарно-матеріальних цінностей здійснюється у тому звітному податковому періоді, в якому встановлений такий факт викрадення (знищення в результаті пожежі) товарно-матеріальних цінностей.

У випадку коли платник податків не здійснив відповідного нарахування податкових зобов'язань з ПДВ за результатом викрадення (знищення в результаті пожежі) товарно-матеріальних цінностей, а органом ДПС України в ході проведення документальної перевірки буде встановлений факт заниження податкових зобов'язань з ПДВ та донараховані податкові зобов'язання з ПДВ, до даного платника податку будуть застосовані відповідні фінансові санкції. При цьому дані нарахування можуть бути проведені в ході документальної перевірки, з обов'язковим зазначенням в акті перевірки виду порушення та статей нормативно-правових актів, які порушені.

В доповнення до викладеного ДПС України інформує, що відповіді на поставлені запитання містяться у Єдиній базі податкових знань ДПС України за адресою www.sta.gov.ua.

Що стосується застосування статті 199 Кодексу, то ДПС України повідомляє, що дана стаття застосовується при придбанні та/або виготовленні товарів/ послуг, які частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - в неоподатковуваних.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5378/5/15-3416 від 11.04.2012 щодо нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при знищенні товару через пожежу або крадіжку

Щодо нарахування податкових зобов'язань із ПДВ при знищенні товару через пожежу або крадіжку

Замовити персональну презентацію