Лист Державної податкової служби України № 5365/0/61-12/15-1415 від 15.11.2012 щодо виплати нерезидентам за рекламні послуги

Про виплати нерезидентам за рекламні послуги

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо внесення змін до п. 160.7 ст. 160 та пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) стосовно оподаткування податком на прибуток резидентів при здійсненні платежів за розміщення та розповсюдження реклами про резидента на користь нерезидентів України і повідомляє.

Відповідно до пп. 14.1.122 п. 14.1 ст. 14 Кодексу нерезиденти - це:

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з місцезнаходженням на території України;

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні;

в) фізичні особи, які не є резидентами України.

Згідно з п. 160.1 ст. 160 Кодексу будь-які доходи, отримані нерезидентом із джерелом їх походження з України, оподатковуються в порядку і за ставками, визначеними цією статтею.

Резиденти, які здійснюють виплати нерезидентам за виробництво та/або розповсюдження реклами, під час такої виплати сплачують податок за ставкою 20 відсотків суми таких виплат за власний рахунок (п. 160.7 ст. 160 Кодексу).

Згідно з пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Кодексу не включаються до складу витрат витрати, не пов'язані з провадженням господарської діяльності, а саме суми податку на прибуток, а також податків, установлених пунктом 153.3 статті 153 та статтею 160 цього Кодексу; податку на додану вартість, включеного до ціни товару (роботи, послуги), що придбаваються платником податку для виробничого або невиробничого використання, податків на доходи фізичних осіб, які відраховуються із сум виплат таких доходів згідно з розділом IV цього Кодексу.

Для врахування витрат на рекламні послуги при обчисленні об'єкта оподаткування необхідне доведення безпосереднього зв'язку таких витрат з господарською діяльністю платника податків та підтвердження первинними документами, обов'язковість ведення і зберігання яких передбачені правилами ведення бухгалтерського обліку, та інших документів, встановлених розділом II Кодексу.

Враховуючи вищезазначене, положення п. 160.7 ст. 160 Кодексу поширюються на резидентів при здійсненні платежів на користь нерезидентів України за розміщення та розповсюдження реклами про такого резидента, тому не підтримуємо внесення змін до п. 160.7 ст. 160 та пп. 139.1.6 п. 139.1 ст. 139 Кодексу.

Перший заступник Голови -
начальник податкової міліції А. Головач

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5365/0/61-12/15-1415 від 15.11.2012 щодо виплати нерезидентам за рекламні послуги

Про виплати нерезидентам за рекламні послуги

Замовити персональну презентацію