Лист ДФСУ № 5330/10/28-10-06-11 від 14.03.2016 щодо сплати податків

Щодо сплати податків

...

Міжрегіональним головним управлінням ДФС - Центральним офісом з обслуговування великих платників розглянуто лист щодо сплати податків, за результатами розгляду та в межах своїх повноважень повідомляємо наступне.

Відповідно до критеріїв, визначених підпунктом 14.1.24 пункту 14.1 статті 14 та згідно з пунктом 64.7 статті 64 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2455-VІ із змінами і доповненнями (далі - ПКУ) в установленому порядку платника податків включено/не включено до Реєстру великих платників податків на наступний рік, внаслідок чого змінюється основне місце обліку платника податків, контролюючі органи здійснюють переведення такого платника податків до/з контролюючого органу, що здійснює супроводження великих платників податків, з урахуванням особливостей визначених пунктом 10.22 Порядку обліку платників податків і зборів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 9 грудня 2011 року № 1588, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 31 серпня 2015 року № 747 "Про внесення змін до Порядку обліку платників податків і зборів", зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2015 року за № 1114/27559 (далі - Порядок № 1588).

Згідно пункту 63.3 статті 63 ПКУ з метою проведення податкового контролю платники податків підлягають реєстрації або взяттю на облік в контролюючих органах за місцезнаходженням юридичних осіб, відокремлених підрозділів, юридичних осіб, місцем проживання особи (основне місце обліку) , а також за місцем розташування (реєстрації) їх підрозділів, рухомого та нерухомого майна, об'єктів оподаткування або об'єктів, які пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність (неосновне місце обліку) .

Взяття на облік за неосновним місцем обліку платників податків здійснюється до розділу VII Порядку 1588.

Пунктом 7.1 розділу VII Порядку 1588 визначено, якщо відповідно до законодавства у платника податків, окрім обов'язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або нарахування, утримання або сплати (перерахування) податків, зборів на території адміністративно-територіальної одиниці за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов'язки на території іншої адміністративно-територіальної одиниці, то такий платник податків зобов'язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Відповідно до реєстру великих платників на 2016 рік (сформованим та затвердженим наказом ДФС України від 08.09.2015 р. № 681) ТОВ з січня 2016 року обліковується за новим місцем обліку - в СДПІ з ОВП у м. Харкові МГУ ДФС. Отже, подання звітності щодо податку на додану вартість, податку на прибуток та сплата цих податків відбувається за новим місцем обліку з дати переходу до нового місце обліку.

Податок на доходи фізичних осіб.

Порядок сплати (перерахування) податку на доходи фізичних осіб (далі - ПДФО) до бюджету передбачено статтею 168 ПКУ, відповідно до якої податок, утриманий із доходів платників податків, підлягає зарахуванню до бюджету згідно з нормами Бюджетного кодексу України від 8 липня 2010 року № 2456-VI із змінами та доповненнями (далі - БКУ).

Пунктом 2 статті 64 БКУ визначено, що ПДФО, який сплачується перераховується податковим агентом - юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента - юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за її місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що сплачується фізичній особі.

Враховуючи вищевикладене, ПДФО перераховується юридичною особою до бюджету за своїм місцезнаходженням, тобто до районного контролюючого органу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 5330/10/28-10-06-11 від 14.03.2016 щодо сплати податків

Щодо сплати податків

Замовити персональну презентацію