Лист Державної податкової служби України № 5326/6/15-1415 від 26.03.2012 щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємства авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів при виплаті дивідендів

Щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємства авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів при виплаті дивідендів

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємства авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів при виплаті дивідендів, та повідомляє.

Відповідно до п. 152.4 ст. 152 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI (далі - ПКУ) визначено, що у разі якщо платник податку, який прийняв рішення про сплату консолідованого податку, сплачує авансовий внесок з податку згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 ПКУ, такий авансовий внесок сплачується за місцезнаходженням юридичної особи та її відокремлених підрозділів пропорційно питомій вазі суми витрат відокремлених підрозділів, що враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування відповідно до положень цього розділу, в загальній сумі таких витрат цього платника податку, визначених у останній податковій звітності, поданій таким платником податку.

Підпунктом 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 ПКУ визначено, що емітент корпоративних прав, який приймає рішення про виплату дивідендів своїм акціонерам (власникам), нараховує та вносить до бюджету авансовий внесок із податку на прибуток в розмірі ставки, встановленої п. 151.1 ст. 151 ПКУ, нарахованої на суму дивідендів, що фактично виплачуються, без зменшення суми такої виплати на суму такого податку. Зазначений авансовий внесок вноситься до бюджету до/або одночасно з виплатою дивідендів (крім обмежень, передбачених пп. 153.3.5 п. 153.3 ст. 153 ПКУ).

Платник податку - емітент корпоративних прав, державне некорпоратизоване, казенне чи комунальне підприємство згідно пп. 153.3.3 п. 153.3 ст. 153 ПКУ зменшує суму нарахованого податку звітного періоду на суму авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 ПКУ.

Інформація щодо суми авансового внеску при виплаті дивідендів головним підприємством, сплаченого у звітному податковому періоді за місцезнаходженням юридичної особи, відображається у рядку 5.1 додатка АВ (далі - додаток АВ) та в рядку 20 Податкової декларації з податку на прибуток підприємства (далі - декларація) , форма якої встановлена наказом Міністерства фінансів України від 28.09.2011 р. № 1213, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 р. за № 1215/19953.

Разом з тим сума сплачених авансових внесків, розрахована в цілому по юридичній особі, у додатку АВ враховується при зменшенні нарахованої суми податку на прибуток підприємства шляхом відображення у рядку 13.5 таблиці 1 "Зменшення нарахованої суми податку" додатка ЗП до декларації.

Рядок 13.5 складається з рядків 13.5.1 "сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в поточному звітному (податковому) періоді" та рядка 13.5.2 "сума, що відноситься на зменшення нарахованої суми податку в наступних звітних (податкових) періодах (рядок 13.5 - рядок 13.5.1, переноситься до рядка 13.4 додатка ЗП декларації за наступний звітний (податковий) період) ".

Таким чином, оскільки зменшення нарахованої суми податку на прибуток на суму сплачених авансових внесків при виплаті дивідендів здійснюється емітентом корпоративних прав у декларації, тому у Розрахунку податкових зобов'язань щодо сплати консолідованого податку на прибуток підприємства, затвердженому наказом ДПА України від 24.01.2011 р. № 36, сума авансового внеску, попередньо сплаченого протягом такого звітного періоду у зв'язку з нарахуванням дивідендів згідно з пп. 153.3.2 п. 153.3 ст. 153 ПКУ за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу, не зменшує суму податкового зобов'язання такого відокремленого підрозділу.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5326/6/15-1415 від 26.03.2012 щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємства авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів при виплаті дивідендів

Щодо відображення у податковій звітності з податку на прибуток підприємства авансового внеску з податку на прибуток, сплаченого за місцезнаходженням відокремлених підрозділів при виплаті дивідендів

Замовити персональну презентацію