Лист ДФСУ № 531/6/99-99-19-02-02-15 від 14.01.2016 щодо відображення в податковому обліку представництва страхового відшкодування

Щодо використання самостійно виготовлених бланків товарно-транспортної накладної

...

Державна фіскальна служба України, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), розглянула лист щодо відображення в податковому обліку представництва страхового відшкодування і повідомляє.

Згідно з п. 133.2 ст. 133 Кодексу платниками податку - нерезидентами є, зокрема, постійні представництва нерезидентів, які отримують доходи із джерелом походження з України або виконують агентські (представницькі) та інші функції стосовно таких нерезидентів чи їх засновників.

Підпунктом 14.1.54 п. 14.1 ст. 14 Кодексу встановлено, що дохід з джерелом походження з України - це будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями) , її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні.

Відповідно до пп. 141.4.7 п. 141.4 ст. 141 Кодексу суми прибутків нерезидентів, які провадять свою діяльність на території України через постійне представництво, оподатковуються в загальному порядку. При цьому таке постійне представництво прирівнюється з метою оподаткування до платника податку, який провадить свою діяльність незалежно від такого нерезидента.

Якщо постійне представництво розпочало свою господарську діяльність до реєстрації в контролюючому органі, то відповідно до вимог п. 133.3 ст. 133 Кодексу вважається таким, що ухиляється від оподаткування, а одержані ним прибутки вважаються прихованими від оподаткування.

У разі якщо нерезидент провадить свою діяльність в Україні та за її межами і при цьому не визначає прибуток від своєї діяльності, що ведеться ним через постійне представництво в Україні, сума прибутку, що підлягає оподаткуванню в Україні, визначається на підставі складення нерезидентом окремого балансу фінансово-господарської діяльності, погодженого з контролюючим органом за місцезнаходженням постійного представництва.

У разі неможливості визначити шляхом прямого підрахування прибуток, отриманий нерезидентами з джерелом його походження з України, оподатковуваний прибуток визначається контролюючим органом як різниця між доходом та витратами, визначеними шляхом застосування до суми отриманого доходу коефіцієнта 0,7.

Як зазначено у листі представництво отримало страхове відшкодування на розрахунковий рахунок типу "Н".

Відповідно п. 44.2 ст. 42 Кодексу для обрахунку об'єкта оподаткування платник податку на прибуток використовує дані бухгалтерського обліку та фінансової звітності щодо доходів, витрат та фінансового результату до оподаткування.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III Кодексу.

Відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" ведення бухгалтерського обліку є обов'язковим для представництв іноземних суб'єктів господарювання.

З урахуванням викладеного, якщо представництво нерезидента перебуває на обліку як платник податку на прибуток, то дохід, до якого застосовується коефіцієнт 0,7, визначається відповідно до правил бухгалтерського обліку.

Враховуючи те, що регулювання питань методології бухгалтерського обліку та фінансової звітності здійснюється Міністерством фінансів України, яке затверджує національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку, інші нормативно-правові акти щодо ведення бухгалтерського обліку та складання фінансової звітності, з питання порядку відображення в бухгалтерському обліку отриманого страхового відшкодування доцільно звернутись до Міністерства фінансів України.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 531/6/99-99-19-02-02-15 від 14.01.2016 щодо відображення в податковому обліку представництва страхового відшкодування

Щодо використання самостійно виготовлених бланків товарно-транспортної накладної

Замовити персональну презентацію