Лист Державної податкової адміністрації України № 5099/К/17-0514 від 24.05.2011 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу Україні

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

...

Державна податкова адміністрація на звернення про надання інформації з питань щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України повідомляє.

З 1 січня 2011 року основним нормативним актом, який регулює відносини, що виникають у сфері оподаткування, зокрема, визначає платників податків, їх права та обов'язки, компетенцію органів державної податкової служби, повноваження і обов'язки їх посадових осіб у ході здійснення податкового контролю, у тому числі питання оподаткування доходів фізичних осіб - підприємців, є Податковий кодекс України від 02.12.2010 р. № 2755-VI (далі - ПКУ).

1. Оподаткування доходів, отриманих фізичною особою - підприємцем від провадження господарської діяльності, крім осіб, які обрали спрощену систему оподаткування, регулюється ст. 177 ПКУ.

Відповідно до п. 177.2 ст. 177 ПКУ об'єктом оподаткування є чистий оподатковуваний дохід, тобто різниця між загальним оподатковуваним доходом (виручка у грошовій та негрошовій формі) і документально підтвердженими витратами, пов'язаними з господарською діяльністю такої фізичної особи - підприємця.

Подібна норма міститься і в ст. 13 Декрету Кабінету Міністрів України "Про прибутковий податок з громадян", розділ IV якого не втратив чинності в частині оподаткування доходів фізичних осіб від заняття підприємницькою діяльністю.

При цьому до переліку витрат, безпосередньо пов'язаних з одержанням доходів, згідно з п. 177.4 ст. 177 ПКУ відносяться документально підтверджені витрати, які включаються до витрат виробництва (обігу) згідно з розділом III ПКУ.

Відповідно до пп. 139.1.12 п.139.1 ст. 139 розділу III ПКУ, який згідно з положеннями п. 1 розділу XIX ПКУ набрав чинності з 01.04.2011 р., до складу витрат не включаються витрати, понесені у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) та інших матеріальних і нематеріальних активів у фізичної особи - підприємця, що сплачує єдиний податок (крім витрат, понесених у зв'язку з придбанням робіт, послуг у фізичної особи - платника єдиного податку, що здійснює діяльність у сфері інформатизації).

У той же час інформуємо, що 16.05.2011 р. у Верховній Раді України зареєстровано за № 8521 проект Закону України "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності суб'єктів малого підприємництва) ", спрямований на стимулювання розвитку малого підприємництва, положення якого передбачають виняток пп. 139.1.12 п. 139.1 ст. 139 шляхом внесення змін до ПКУ.

2. З метою забезпечення єдиного порядку організації перевірок платників податків та відповідно до положень ст. 75 - 86 розділу II ПКУ наказом ДПА України від 14.04.2011 р. № 213 затверджено Методичні рекомендації щодо порядку організації та проведення перевірок платників податків (далі - Методичні рекомендації).

Згідно п. 1.5 Методичних рекомендацій для проведення документальної планової та позапланової виїзної або фактичної перевірки платника податків виписується направлення на перевірку в 1 примірнику окремо на кожну посадову (службова) особа, яка проводитиме перевірку, зразок форми якого наводиться в додатку 1 до Методичних рекомендацій.

3. Порядок ведення Журналу реєстрації перевірок і його форма затверджені наказом Державного комітету України з питань розвитку підприємництва від 10.08.98 р. № 18 (зареєстрований у Мін'юсті Україні 01.10.98 р. за № 619/3059) на виконання Указу Президента України від 23.07.98 г.№ 817/98 "Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності" (далі - Указ). Згідно зі ст. 7 Указу підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності рекомендувалося вести журнали відвідання їх та їх структурних підрозділів представниками контролюючих органів з обов'язковим зазначенням у цих журналах строків та мети відвідання, посади і прізвища представника, який обов'язково ставить свій підпис у цьому журналі.

Відповідно до п. 7 Порядку ведення Журналу реєстрації перевірок представник контролюючого органу перед початком перевірки повинен обов'язково зробити запис у журналі, заповнюючи всі передбачені графи, та поставити свій підпис.

У той же час відповідно до пп. 2.9 п. 2 розділу II Порядку оформлення результатів документальних перевірок щодо дотримання податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за додержанням якого покладено на органи державної податкової служби, платниками податків - фізичними особами, затвердженого наказом ДПА України від 24.12.2010 р. № 1003 (зареєстрований в Мін'юсті України 19.01.2011 р. за № 70/18808), вступна частина акта (довідки) документальної перевірки повинна містити інформацію про наявність журналу реєстрації перевірок платника податків та вчинення в ньому запису про проведення перевірки.

Заступник Голови комісії зпроведення реорганізації ДПА України,
заступник Голови ДПС України С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової адміністрації України № 5099/К/17-0514 від 24.05.2011 щодо застосування окремих норм Податкового кодексу Україні

Щодо застосування окремих норм Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію