Лист Державної податкової служби України № 5097/6/15-1415 від 08.11.2011 щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

...

ДПСУ розглянула лист теплоелектроцентралі щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) і повідомляє.

Законом України від 07.07.2011 р. № 3609-VI "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих норм Податкового кодексу України" внесені зміни, зокрема, у п. 154.8 ст. 154 Кодексу, які застосовуються з 01.08.2011 р.

Відповідно до п. 154.8 ст. 154 Кодексу звільняється від оподаткування прибуток підприємств ПЕК у межах фактичних витрат, що не перевищують загальну річну суму:

- передбачених інвестиційними програмами, схваленими органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, на капітальні вкладення з будівництва (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних та розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу та встановлення лічильників газу населенню, у тому числі сум, спрямованих на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезазначених цілей;

- передбачених проектами, фінансування яких здійснюється за рахунок суб'єктів природних монополій, виробників електричної та/або теплової енергії відповідно до рішень КМУ;

- витрат у межах інвестиційної складової, затвердженої органом, що здійснює державне регулювання у сфері електроенергетики і на ринку природного газу, необхідної для повернення кредитів, інвестицій, погашення облігацій (боргових цінних паперів) , випущених (отриманих) енергогенеруючими компаніями, з метою фінансування капітальних вкладень з будівництва (реконструкції, модернізації) обладнання електричних станцій і теплоелектроцентралей, відповідно до плану будівництва (реконструкції, модернізації), затвердженого КМУ або уповноваженим ним органом.

У частині визначення фактичних витрат і їх складу, необхідно використовувати термін "витрати", який передбачений пп. 14.1.27 п. 14.1 ст. 14 Кодексу: витрати - сума будь-яких витрат платника податку у грошовій, матеріальній або нематеріальній формах, здійснюваних для провадження господарської діяльності платника податку, в результаті яких відбувається зменшення економічних вигод у вигляді вибуття активів або збільшення зобов'язань, внаслідок чого відбувається зменшення власного капіталу (крім змін капіталу за рахунок його вилучення або розподілу власником).

Таким чином, при визначенні прибутку, що підлягає звільненню від оподаткування, згідно п. 154.8 ст. 154 Кодексу слід зазначити, що прибуток звільняється від оподаткування в межах фактичних витрат на інвестиційну програму з моменту вступу змін п. 154.8 в законну силу - з 01.08.2011 р., проте при визначенні межі фактичних витрат використовується загальна річна сума інвестиційної програми.

Підставою для підтвердження фактичних витрат, понесених в рамках інвестиційної програми на капітальні вкладення по будівництву (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних і розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу і установку лічильників газу населенню, в тому числі сум, направлених на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезгаданих цілей, є первинні документи, що підтверджують здійснення платником податку витрат відповідно до п. 138.2 ст. 138 Кодексу (акти виконаних робіт, банківські виписки тощо).

Враховуючи те, що теплоелектроцентраль одночасно здійснює діяльність по виробництву теплової і електричної енергії, для визначення межі фактичних витрат по фінансуванню капітальних вкладень по будівництву (реконструкції, модернізації) міждержавних, магістральних і розподільчих (локальних) електричних мереж, електричних станцій, теплоелектроцентралей, магістральних газопроводів, газорозподільних мереж, підземних сховищ газу і установку лічильників газу населенню, в тому числі сум, направлених на повернення кредитів, які використані для фінансування вищезгаданих цілей, для визначення обсягу прибутку, що звільняється від оподаткування за правилами п. 154.8 ст. 154 Кодексу, використовується загальна річна сума інвестиційної програми, схвалена Міністерством енергетики і вугільної промисловості України.

Заступник Голови С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 5097/6/15-1415 від 08.11.2011 щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Щодо застосування п. 154.8 ст. 154 Податкового кодексу Україні

Замовити персональну презентацію