Лист Державної податкової служби України № 4972/7/22-3317 від 21.02.2012 щодо відповідальності за неповернення виручки в інвалюті

Про відповідальність за неповернення виручки в інвалюті

...

В зв'язку з введенням в дію Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо гуманізації відповідальності за правопорушення у сфері господарської діяльності" від 15 листопада 2011 року № 4025-VI (далі - Закон), яким вносяться зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс) в частині доповнення статтями, зокрема: 1621 "Ухилення від повернення виручки в іноземній валюті" та 1622 "Незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків" Державна податкова служба України повідомляє наступне.

Щодо застосування вимог статей 1621 та 1622 Кодексу до порушень, які були вчинені до моменту набрання ними чинності

Згідно зі статтею 6 Конституції України органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах та відповідно до законів України.

Органи державної влади, їх посадові особи відповідно до статті 19 Конституції України зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією та законами України.

Статтею 58 Конституції України визначено, що закони та інші нормативно-правові акти не мають зворотної дії в часі, крім випадків, коли вони пом'якшують або скасовують відповідальність особи.

Враховуючи те, що прийняті зміни до законодавства пом'якшують відповідальність особи (зміна кримінальної на адміністративну), то відповідальність, передбачена статтями 1621 та 1622 Кодексу, застосовуватиметься і до правопорушень, що були вчинені до моменту набрання чинності Закону.

Отже, по встановлених під час перевірок податковими органами випадках ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків до 18.01.2012 р. застосовується відповідальність, передбачена статтями 1621 та 1622 Кодексу.

Щодо визначення критерію для застосування терміна "умисного ухилення від повернення виручки в іноземній валюті"

Частиною першою статті 1621 Кодексу передбачено, що умисне ухилення службових осіб підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності або громадян - суб'єктів підприємницької діяльності від повернення в Україну у передбачені законом строки виручки в іноземній валюті від реалізації на експорт товарів (робіт, послуг) або інших матеріальних цінностей, отриманих від цієї виручки, а також умисне приховування будь-яким способом такої виручки, товарів або інших матеріальних цінностей тягне за собою накладення штрафу від шестисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Виходячи з викладеного, накладення штрафу застосовується саме за умисне ухилення від повернення виручки в іноземній валюті.

При віднесенні випадків неповернення валютної виручки до "умисного ухилення" слід враховувати, що до вступу в дію Закону за ухилення від повернення виручки в іноземній валюті та за незаконне відкриття або використання за межами України валютних рахунків була передбачена кримінальна відповідальність (ст. 207 та ст. 208 Кримінального кодексу України).

Зауважуємо, що склад злочину, визначений даними статтями Кримінального кодексу України по відношенню до складу правопорушення, визначеного статтями 1621 та 1622 Кодексу, не змінився, зміни зазнала тільки міра відповідальності за вчинені порушення.

Тому при визначенні критерію для застосування терміна "умисного ухилення" доцільно використовувати науково-практичні коментарі до статей 207 та 208 Кримінального кодексу України.

Щодо порядку складання V протоколу про адміністративне правопорушення за статтями 1621 та 1622 Кодексу

Відповідно до статті 255 Кодексу протоколи про правопорушення, зазначені в даних статтях, мають право складати уповноважені на це особи органів податкової служби.

При цьому пунктом 1.10 Методичних рекомендацій щодо порядку взаємодії між підрозділами органів державної податкової служби України при організації та проведенні перевірок платників податків, затверджених наказом ДПА України від 27.05.2008 р. № 355, встановлено, що працівники підрозділів, що здійснюють (очолюють) перевірки, вносять необхідну інформацію до інформаційної бази результатів контрольно-перевірочної роботи АС "Аудит" на кожному етапі організації, проведення та реалізації матеріалів перевірок (при направленні повідомлення платнику податків про початок планової виїзної перевірки, оформленні направлення на проведення перевірки, реєстрації акта перевірки, прийнятті та направленні податкового повідомлення-рішення (рішення про застосування штрафних (фінансових) санкцій) , складанні протоколів про адміністративне правопорушення тощо - в день вчинення відповідних дій, апеляційному (адміністративному або судовому) узгодженні податкового зобов'язання згідно з прийнятим податковим повідомленням-рішенням - в день отримання відповідних документів або отримання інформації в установленому порядку.

Передача протоколів про адміністративне правопорушення та оформлення матеріалів до суду для прийняття відповідного рішення здійснюється підрозділом, за яким закріплено таку функцію.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4972/7/22-3317 від 21.02.2012 щодо відповідальності за неповернення виручки в інвалюті

Про відповідальність за неповернення виручки в інвалюті

Замовити персональну презентацію