Лист ДФСУ № 4911/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо виникнення різниць, що коригують фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів у господарське відання

Щодо виникнення різниць, що коригують фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів у господарське відання

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо виникнення різниць, що коригують фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів у господарське відання, та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III " Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Різниці, які виникають при нарахуванні амортизації необоротних активів, формуються відповідно до вимог ст. 138 Кодексу.

Відповідно до п. 138.1 ст. 138 Кодексу фінансовий результат до оподаткування збільшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта та згідно з п. 138.2 ст. 138 Кодексу зменшується на суму залишкової вартості окремого об'єкта основних засобів або нематеріальних активів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу, у разі ліквідації або продажу такого об'єкта.

Згідно з п. 4 розділу III Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об'єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 р. N 1213, господарські організації відображають контрольовані ними (що перебувають у їх користуванні) основні засоби, які є об'єктами права комунальної власності, що не ввійшли до статутних капіталів господарських товариств, створених у процесі приватизації (корпоратизації), зокрема нерухоме майно та інше окреме індивідуально визначене майно (у тому числі об'єкти незавершеного будівництва), а також об'єкти, які мають загальнодержавне значення, у складі основних засобів.

Такі основні засоби відображаються у статті балансу " Основні засоби" , в якій наводиться вартість основних засобів, отриманих у довірче управління або на праві господарського відання чи праві оперативного управління.

Об'єкт основних засобів перестає визнаватися активом (списується з балансу) у разі його вибуття внаслідок продажу, ліквідації, безоплатної передачі, нестачі, остаточного псування або інших причин невідповідності критеріям визнання активом (п. 40 Методичних рекомендацій з бухгалтерського обліку основних засобів, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30.09.2003 р. N 561).

Таким чином, операції з безоплатної передачі основних засобів одним комунальним підприємством у господарське відання іншому комунальному підприємству збільшують фінансовий результат до оподаткування на суму їх залишкової вартості, визначеної відповідно до правил бухгалтерського обліку, та зменшують фінансовий результат до оподаткування на суму залишкової вартості такого окремого об'єкта основних засобів, визначеної з урахуванням положень ст. 138 Кодексу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4911/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо виникнення різниць, що коригують фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів у господарське відання

Щодо виникнення різниць, що коригують фінансовий результат до оподаткування при здійсненні операцій з безоплатної передачі основних засобів у господарське відання

Замовити персональну презентацію