Лист ДФСУ № 4880/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо оформлення видаткового касового ордера

Щодо оформлення видаткового касового ордера

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо оформлення видаткового касового ордера та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України, повідомляє.

Порядок оформлення видаткових касових ордерів встановлено Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15.12.2004 р. № 637 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13.01.2005 р. за № 40/10320 (далі - Положення).

Згідно із п. 1.2 Положення касовий ордер - це первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси.

Відповідно до п. 3.4 Положення видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки мають підписувати керівник і головний бухгалтер або працівник підприємства, який на це уповноважений керівником. До видаткових ордерів можуть додаватися заява на видачу готівки, розрахунки тощо.

Якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках тощо є дозвільний напис керівника підприємства, то його підпис на видаткових касових ордерах не обов'язковий.

Для виведення залишку готівки в касі не приймаються видаткові касові ордери або видаткові відомості, в яких видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.

Заступник керівника підприємства, працівник підприємства мають право підписувати видаткові касові ордери за умови наділення їх керівником підприємства відповідними повноваженнями, які закріплені внутрішніми розпорядчими документами (наказами, положеннями тощо).

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4880/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо оформлення видаткового касового ордера

Щодо оформлення видаткового касового ордера

Замовити персональну презентацію