Лист ДФСУ № 4876/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років від патентованої діяльності у зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України

Щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років від патентованої діяльності у зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових років від патентованої діяльності у зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) та, керуючись ст. 52 Кодексу, повідомляє.

Пунктом 152.2 ст. 152 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., було передбачено, що платник податку на прибуток, який проводив діяльність, що підлягала патентуванню, був зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою такий платник повинен був вести окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягала патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності, з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

При цьому від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягала патентуванню, не враховувався для визначення об'єкта оподаткування та відшкодовувався за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 Кодексу).

Починаючи з 01.01.2015 р., змінено порядок оподаткування податком на прибуток.

Згідно з пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу III " Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням пункту 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Отже, від'ємне значення об'єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло у попередніх звітних (податкових) періодах, враховується у складі загального від'ємного значення об'єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування відповідно до положень пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4876/6/99-99-19-02-02-15 від 04.03.2016 щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років від патентованої діяльності у зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України

Щодо врахування від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових років від патентованої діяльності у зменшення фінансового результату до оподаткування відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України

Замовити персональну презентацію