Лист Державної податкової служби України № 4809/7/15-3417-26 від 16.02.2012 щодо зазначення назви товару у податковій накладній

Щодо зазначення назви товару у податковій накладній

...

Державна податкова служба України розглянула лист щодо деяких питань порядку заповнення податкових накладних та повідомляє.

Відповідно до статті 11 Закону УРСР від 28 жовтня 1989 року № 8312-XI "Про мови в Українській РСР" (далі - Закон № 8312) в Українській РСР мовою роботи, діловодства і документації, а також взаємовідносин державних, партійних, громадських органів, підприємств, установ і організацій є українська мова.

Згідно з Рішенням Конституційного Суду України від 14.12.99 р. № 10-рп/99 положення частини першої статті 10 Конституції України, за яким "державною мовою в Україні є українська мова", треба розуміти так, що українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України при здійсненні повноважень органами державної влади та органами місцевого самоврядування (мова актів, роботи, діловодства, документації тощо), а також в інших публічних сферах суспільного життя, які визначаються законом (частина п'ята статті 10 Конституції України).

Отже, оскільки відповідно до Конституції України та Закону № 8312 українська мова як державна є обов'язковим засобом спілкування на всій території України, то платник податку при виписуванні податкової накладної повинен заповнювати її державною мовою. При цьому у разі неможливого перекладу з іноземної мови торгової марки або назви товару на державну мову та з метою збереження ідентифікації такого товару в податковій накладній в графі 3 "Номенклатура товарів/ послуг продавця" допускається зазначати назву торгової марки, назву товару та у вигляді абревіатури номенклатуру товару без перекладу його на державну мову.

При цьому при здійсненні постачання різних товарів слід враховувати їх назви та класифікацію згідно з УКТЗЕД. Так, наприклад, при постачанні друкованої продукції назвою товару буде "книжка", або "брошура", або "журнал", а не назва друкованого видання чи ім'я його автора.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4809/7/15-3417-26 від 16.02.2012 щодо зазначення назви товару у податковій накладній

Щодо зазначення назви товару у податковій накладній

Замовити персональну презентацію