Лист Державної податкової служби України № 4807/6/15-1415, № 150/2/15-1410 від 05.11.2011 щодо порядку застосування пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України в частині відображення витрат, понесених платником податку на прибуток на придбання цінних паперів

Щодо порядку застосування пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України в частині відображення витрат, понесених платником податку на прибуток на придбання цінних паперів

...

Державна податкова служба України на виконання доручення Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики від 06.10.2011 р. № 04-39/10-964 розглянула запит щодо порядку застосування пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України в частині відображення витрат, понесених платником податку на прибуток на придбання цінних паперів, і повідомляє.

Відповідно до пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України (далі - Кодекс), яким визначено особливий порядок оподаткування операцій з торгівлі цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, під терміном "витрати" слід розуміти суму коштів або вартість майна, сплачену (нараховану) платником податку продавцю (у тому числі емітенту під час розміщення) цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав як компенсація їх вартості. До складу витрат включається також сума будь-якої заборгованості покупця, яка виникає у зв'язку з таким придбанням.

Платник податку веде відокремлений облік фінансових результатів операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, в тому числі окремий облік операцій з цінними паперами, придбаними під час їх розміщення, повторного продажу емітентом чи в результаті здійснення внеску до статутного капіталу. При цьому облік операцій з акціями ведеться разом з іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами.

Якщо протягом звітного періоду доходи від продажу (обміну, викупу емітентом, погашення або інших способів відчуження) кожного з окремих видів цінних паперів та інших, ніж цінні папери, корпоративних прав, отримані (нараховані) платником податку, перевищують витрати, понесені (нараховані) платником податку внаслідок придбання цінних паперів або інших, ніж цінні папери, корпоративних прав цього ж виду протягом такого звітного періоду (з урахуванням від'ємного фінансового результату від операцій з цінними паперами або іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами цього ж виду минулих періодів), прибуток включається до складу доходів такого платника податку за результатами такого звітного періоду.

У разі якщо платник податку виступає інвестором при первинному розміщенні цінних паперів або наступному продажу власних акцій емітентом, або у разі внесення коштів до статутного капіталу емітента, то витрати, сплачені (нараховані) таким платником податку емітенту таких цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів.

Усі інші витрати та доходи платника податку, крім витрат та доходів за операціями з цінними паперами та іншими, ніж цінні папери, корпоративними правами, визначеними цим підпунктом, враховуються у визначенні об'єкта оподаткування такого платника податку на загальних умовах, встановлених цим Кодексом.

Таким чином, положеннями вищевказаної норми Кодексу встановлено спеціальні правила для визначення у відповідному звітному (податковому) періоді фінансового результату від операцій з цінними паперами в розрізі окремих видів цінних паперів та формування з цією метою витрат платників податку - покупців таких цінних паперів, а саме: на первинному ринку цінних паперів витрати, сплачені (нараховані) покупцем емітенту цінних паперів, визнаються витратами того звітного періоду, в якому визнано доходи від відчуження таких цінних паперів; на вторинному ринку - витратами покупця є сума коштів (вартість майна) , сплачена (нарахована) продавцю цінних паперів як компенсація їх вартості.

Заступник Голови С. Лекарь

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4807/6/15-1415, № 150/2/15-1410 від 05.11.2011 щодо порядку застосування пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України в частині відображення витрат, понесених платником податку на прибуток на придбання цінних паперів

Щодо порядку застосування пункту 153.8 статті 153 розділу III Податкового кодексу України в частині відображення витрат, понесених платником податку на прибуток на придбання цінних паперів

Замовити персональну презентацію