Лист Державної податкової служби України № 4793/0/61-12/15-1415 від 05.11.2012 щодо податкового обліку операцій з власними борговими цінними паперами

Щодо податкового обліку операцій з власними борговими цінними паперами

...

Державна податкова служба України розглянула лист та повідомляє наступне.

1. Відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 3 Закону України від 23 лютого 2006 року № 3480-IV "Про цінні папери та фондовий ринок", зі змінами та доповненнями, боргові цінні папери - це цінні папери, що посвідчують відносини позики і передбачають зобов'язання емітента сплатити у визначений строк кошти, передати товари або надати послуги відповідно до зобов'язання. До боргових цінних паперів відносяться: облігації підприємств, державні облігації України; облігації місцевих позик; казначейські зобов'язання України, ощадні (депозитні) сертифікати; векселі.

Оподаткування операцій з борговими вимогами та зобов'язаннями визначено п. 153.4 ст. 153 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), а саме:

• не включаються до складу доходів і не підлягають оподаткуванню кошти або майно, залучені платником податку у зв'язку з розміщенням або наступним продажем боргових цінних паперів (пп. 153.4.1 п. 153.4 ст. 153 ПКУ);

• не включаються до складу витрат кошти або майно, надані платником податку у зв'язку з погашенням (викупом) боргових цінних паперів (пп. 153.4.2 п. 153.4 ст. 153 ПКУ).

Згідно з пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 ПКУ за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, суми процентів включаються до складу його витрат у податковий період, протягом якого була здійснена або мала бути здійснена виплата таких процентів.

У разі розміщення платником податку боргових цінних паперів вище/нижче від номінальної вартості прибуток/збиток від їх розміщення відноситься до складу його доходів/ витрат у податковий період, протягом якого відбулося погашення/викуп таких цінних паперів.

Враховуючи норми пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 ПКУ, а також особливості фінансового обліку операцій з розміщення (наступного продажу) та зворотного викупу (погашення) боргових цінних паперів власної емісії, прибуток/збиток від розміщення цінних паперів власної емісії розраховується як різниця між вартістю зворотного викупу (погашення) цінних паперів та вартістю їх розміщення.

2. Згідно з пп. 135.4.2 п. 135.4 ст. 135 ПКУ до складу доходу банківських установ включаються процентні доходи за цінними паперами, придбаними банком, а також інші доходи, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг.

Згідно з пп. 138.1.1 п. 138.1 ст. 138 ПКУ при обчисленні податку на прибуток підприємств у складі витрат операційної діяльності враховуються процентні витрати за цінними паперами власного обігу, а також інші витрати, прямо пов'язані зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг.

Згідно з пп. 153.4.3 п. 153.4 ст. 153 ПКУ процентні витрати за борговими цінними паперами, емітованими платником податку, включаються до складу його витрат окремо від прибутку/збитку від розміщення боргових цінних паперів власного обігу.

Враховуючи особливості, встановлені розділом III ПКУ, прибуток/збиток від розміщення боргових цінних паперів власного обігу включається до складу інших доходів/ витрат, прямо пов'язаних зі здійсненням банківських операцій та наданням банківських послуг, та відображається в рядках 02.9/05.9 додатка ОД/ОВ декларації з податку на прибуток банку.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4793/0/61-12/15-1415 від 05.11.2012 щодо податкового обліку операцій з власними борговими цінними паперами

Щодо податкового обліку операцій з власними борговими цінними паперами

Замовити персональну презентацію