Лист Державної податкової служби України № 4790/7/15-2217ф від 16.02.2012 щодо фіксованого сільськогосподарського податку

Про фіксований сільськогосподарський податок

...

Державна податкова служба України у зв'язку із численними зверненнями щодо визначення бази оподаткування фіксованого сільськогосподарського податку повідомляє наступне.

Фіксований сільськогосподарський податок (далі – ФСП) віднесено до спеціального податкового режиму, що визначає особливий порядок його справляння та інші його складові й елементи і регламентується розділом XIV " Спеціальні податкові режими" Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-VI із змінами та доповненнями (далі – Кодекс).

Спеціальний податковий режим – це система заходів, що визначає особливий порядок оподаткування окремих категорій господарюючих суб'єктів. Спеціальний податковий режим може передбачати особливий порядок визначення елементів податку та збору, звільнення від сплати окремих податків та зборів. Спеціальні податкові режими встановлюються та застосовуються у випадках і порядку, визначених виключно Кодексом (стаття 11 Кодексу).

Фіксований сільськогосподарський податок – це податок, який справляється з одиниці земельної площі у відсотках її нормативної грошової оцінки та сплата якого замінює сплату окремих податків і зборів (підпункт 14.1.256 пункту 14.1 статті 14 Кодексу).

Базою оподаткування ФСП для сільськогосподарських товаровиробників є нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, проведена за станом на 1 липня 1995 року (пункт 303.1 статті 303 Кодексу).

Розмір ставок ФСП з одного гектара сільськогосподарських угідь та/або земель водного фонду для сільськогосподарських товаровиробників залежить від категорії (типу) земель, їх розташування і становить у відсотках бази оподаткування, тобто до їх нормативної грошової оцінки, проведеної за станом на 1 липня 1995 року у відповідності до вимог статті 304 Кодексу.

Поняття "нормативна грошова оцінка земельних ділянок" вживається у значенні, визначеному Законом України від 11 грудня 2003 року № 1375-IV "Про оцінку земель" із змінами і доповненнями (далі – Закон № 1375). Статтею 1 цього Закону встановлено, що нормативна грошова оцінка земельних ділянок – це капіталізований рентний дохід із земельної ділянки, визначений за встановленими і затвердженими нормативами.

Відповідно до статті 5 Закону № 1375 нормативна грошова оцінка земельних ділянок використовується для визначення розміру земельного податку, державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом, орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, а також при розробці показників та механізмів економічного стимулювання раціонального використання та охорони земель.

Методика нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 із змінами і доповненнями (далі – Методика).

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 "Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" (далі – Постанова № 1185) внесено зміни до Методики, абзацом другим пунктом 5 розділу II якої встановлено, що в основу розрахунку нормативної грошової оцінки земель кладеться рентний дохід, який створюється при виробництві зернових культур і визначається за даними економічної оцінки земель, проведеної в 1988 році. Для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації) , застосовується коефіцієнт 1,756. Разом з цим, показники нормативної грошової оцінки гектара ріллі окремої земельної ділянки, проведеної станом на 1 липня 1995 року, застосовуються із коефіцієнтом, що визначений абзацом другим пункту 5 Методики (пункт 191 розділу II Методики).

Грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення в Україні проведено станом на 1 липня 1995 року відповідно до Методики, а після 1995 року здійснювалася індексація показників оцінки у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 12 травня 2000 року № 783 "Про проведення індексації грошової оцінки земель" із змінами і доповненнями та пункту 289.2 статті 289 Кодексу. Для обчислення суми ФСП індексація нормативної грошової оцінки сільськогосподарських угідь відповідно до цієї Постанови не проводилась.

Із прийняттям Постанови № 1185, яка набрала чинності 1 січня 2012 року, залишається незмінною база оподаткування для платників ФСП, базою оподаткування для яких відповідно до статті 303 Кодексу є нормативна грошова оцінка гектара сільськогосподарських угідь (ріллі, сіножатей, пасовищ і багаторічних насаджень), що проведена за станом на 1 липня 1995 року, для земель водного фонду (внутрішніх водойм, озер, ставків, водосховищ) - нормативна грошова оцінка одного гектара ріллі в Автономній Республіці Крим або в області, що проведена за станом на 1 липня 1995 року.

Роз'яснення про застосування Постанови № 1185 надано листом Державного агентства земельних ресурсів України від 13.02.12 р. № 1979/22/4-12, копія якого додається.

Разом з тим повідомляємо, що оновлення показників нормативної грошової оцінки ріллі із застосуванням коефіцієнта 1,756 згідно з постановою № 1185 впливає на базу оподаткування земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності. При цьому надаємо інформацію про розмір нормативної грошової оцінки ріллі та перелогів в Україні станом на 1 січня 2012 року для застосування при визначенні бази оподаткування плати за землю, наданою листом Державного агентства земельних ресурсів України від 03.02.2012 р. № 1370/22/4-12, копія якого додається.

Просимо довести зазначене до підпорядкованих органів державної податкової служби для керівництва в роботі та встановити контроль за дотриманням вимог чинного законодавства України.

Додаток: вказані листи Держземагентства України на 4 арк.

Заступник Голови А.П. Ігнатов

...

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

Держземагентство України

ЛИСТ

від 03.02.12 р. № 1370/22/4-12

Державній податковій службі України

Про надання інформації

Державне агентство земельних ресурсів України розглянуло ваш лист щодо забезпечення органів Державної податкової служби інформацією про нормативну грошову оцінку земель і повідомляє.

На сьогодні обмін інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, між Державною податковою службою України та Державним агентством земельних ресурсів України здійснюється відповідно до Порядку взаємодії органів виконавчої влади щодо обміну інформацією, необхідною для обчислення і справляння плати за землю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 р. № 1066 (із змінами) та Угодою про міжвідомче інформаційне співробітництво між Державною податковою адміністрацією України та Державним комітетом України із земельних ресурсів від 30.12.2009 р. № 032-Г.

Разом з тим, Порядком подання органам державної податкової служби інформації про платників податків, об'єкти оподаткування та об'єкти, пов'язані з оподаткуванням, для забезпечення ведення їх обліку, а також обчислення та справляння податків і зборів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.12.2011 р. № 1386 передбачено, що територіальні органи Держземагентства подають щомісяця до 10 числа органові державної податкової служби за місцезнаходженням земельної ділянки, а також за запитом зазначеного органу або ДПС інформацію, необхідну для обчислення і справляння плати за землю.

Враховуючи зазначене, Держземагентство України та його територіальні органи забезпечують органи ДПС України інформацією щодо стану проведення нормативної грошової оцінки земель на відповідній території.

Крім того, надаємо інформацію про нормативну грошову оцінку ріллі по Україні та в розрізі областей станом на 01.01.2012 р. (додається).

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

Заступник Голови М.Н. Калюжний

...

Додаток

Нормативна грошова оцінка ріллі та перелогів в Україні cтаном на 1 січня 2012 року

пп

Назва областей

Площа на
01.01.2011 р.,
тис.га
Диф. доход
з 1 га
по зернових културах,
крб./га

Натуральна оцінка 1 га, ц зерна

Грошова оцінка 1 га, грн.
(1995 р.)
Грошова з коеф.
3,2*1,756
Ставка податку
0,10%
Грошова оцінка,
в млн грн.

Диферен.

Абсолютний

Загальний

рентн. доход

рентн. доход

рентн. доход

1

Автономна Республіка Крим

1279,3

426,0

9,04

1,6

10,64

4387,0

24651,4

24,7

31536,57

2

Вінницька

1728,8

373,2

7,92

1,6

9,52

3926,5

22063,8

22,1

38143,88

3

Волинська

674,3

330,8

7,02

1,6

8,62

3554,8

19975,1

20,0

13469,23

4

Дніпропетровська

2126,2

365,7

7,76

1,6

9,36

3862,1

21701,9

21,7

46142,61

5

Донецька

1656,1

397,2

8,43

1,6

10,03

4138,5

23255,1

23,3

38512,70

6

Житомирська

1177,1

203,6

4,32

1,6

5,92

2443,8

13732,2

13,7

16164,17

7

Закарпатська

199,9

280,4

5,95

1,6

7,55

3114,8

17502,7

17,5

3498,79

8

Запорізька

1905,2

383,6

8,14

1,6

9,74

4018,2

22579,1

22,6

43017,64

9

Івано-Франківська

402,2

311,9

6,62

1,6

8,22

3392,1

19060,9

19,1

7666,29

10

Київська

1368,8

358,1

7,60

1,6

9,20

3795,7

21328,8

21,3

29194,86

11

Кіровоградська

1762,0

360,0

7,64

1,6

9,24

3811,4

21417,0

21,4

37736,79

12

Луганська

1329,7

284,1

6,03

1,6

7,63

3148,7

17693,2

17,7

23526,61

13

Львівська

797,1

285,6

6,06

1,6

7,66

3161,1

17762,9

17,8

14158,77

14

Миколаївська

1701,3

282,3

5,99

1,6

7,59

3130,3

17589,8

17,6

29925,50

15

Одеська

2099,6

305,8

6,49

1,6

8,09

3337,8

18755,8

18,8

39379,61

16

Полтавська

1776,8

395,4

8,39

1,6

9,99

4121,0

23156,7

23,2

41144,87

17

Рівненська

661,6

350,6

7,44

1,6

9,04

3728,6

20951,7

21,0

13861,68

18

Сумська

1227,6

323,7

6,87

1,6

8,47

3494,3

19635,2

19,6

24104,14

19

Тернопільська

860,7

354,8

7,53

1,6

9,13

3767,6

21170,9

21,2

18221,79

20

Харківська

1941,0

365,7

7,76

1,6

9,36

3860,2

21691,2

21,7

42102,69

21

Херсонська

1777,2

393,9

8,36

1,6

9,96

4108,3

23085,4

23,1

41027,30

22

Хмельницька

1255,6

392,5

8,33

1,6

9,93

4096,5

23019,1

23,0

28902,72

23

Черкаська

1280,3

464,6

9,86

1,6

11,46

4727,5

26564,8

26,6

34010,87

24

Чернівецька

333,0

385,9

8,19

1,6

9,79

4037,5

22687,5

22,7

7554,94

25

Чернігівська

1453,2

255,9

5,43

1,6

7,03

2899,8

16294,6

16,3

23679,25

26

м. Київ

0,6

220,5

4,68

1,6

6,28

2591,6

14562,7

14,6

8,74

27

м. Севастополь

11,5

463,7

9,84

1,6

...

ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 13.02.2012 р. № 1979/22/4-12

Державній податковій службі України

Про застосування постанови Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185

Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь проведена в повному обсязі станом на 01.07.95 р. відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (зі змінами).

Результати зазначеної нормативної грошової оцінки є базою для справляння земельного податку, фіксованого сільськогосподарського податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок згідно із законом.

Значення нормативної грошової оцінки земель щороку уточнюється на коефіцієнт індексації, який визначається відповідно до законодавства.

Постановою Кабінету Міністрів України від 31 жовтня 2011 року № 1185 "Про внесення змін до Методики нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів" передбачено, що для врахування змін у рентному доході, який створюється при виробництві зернових культур, до показників нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року (з урахуванням індексації) , застосовується коефіцієнт 1,756.

Отже, на думку Держземагентства України, у 2012 році при видачі витягів (довідок) про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (незалежно від місцерозташування) для справляння земельною податку, орендної плати за земельні ділянки державної або комунальної власності, визначення мінімального розміру орендної плати за земельну частку (пай), державного мита при міні, спадкуванні та даруванні земельних ділянок показники нормативної грошової оцінки ріллі, проведеної станом на 1 липня 1995 року, перераховуються на коефіцієнт індексації та на коефіцієнт 1,756, крім нормативної грошової оцінки ріллі, при розрахунку якої рентний дохід обчислювався з урахуванням ціни центнера зерна на дату оцінки, пізнішу за 1995 рік.

Водночас незмінним залишається податкове навантаження для платників фіксованого сільськогосподарського податку, базою оподаткування для яких згідно із статтею 303 Податкового кодексу України залишиться нормативна грошова оцінка одного гектара сільськогосподарських угідь, що проведена за станом на 1 липня 1995 року.

При визначенні у 2012 році нормативної грошової оцінки земельної частки (паю) відповідно до сертифікатів на право на земельну частку (пай) коефіцієнт 1,756, на нашу думку, має застосовуватись до площі ріллі, що припадає на земельну частку (пай) по конкретному сільськогосподарському підприємству відповідно до документації щодо видачі таких сертифікатів.

В той же час здійснення контролю за правильністю обчислення податків, зборів та інших платежів, установлених законодавством, не відноситься до компетенції Державного агентства земельних ресурсів України, тому позиція Державної податкової служби є вирішальною для остаточної відповіді з означеного питання.

Перший заступник Голови А.М. Кадомський

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4790/7/15-2217ф від 16.02.2012 щодо фіксованого сільськогосподарського податку

Про фіксований сільськогосподарський податок

Замовити персональну презентацію