Лист ДФСУ № 4700/6/99-99-19-03-02-15 від 02.03.2016 щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 2014 роках, в оподатковуваних операціях

Щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 2014 роках, в оподатковуваних операціях

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист платника податку щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 2014 роках, в оподатковуваних операціях та, керуючись статтею 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Згідно з пунктом 42 підрозділу 2 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу, доповненого Законом України від 16 липня 2015 року № 643-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо удосконалення адміністрування податку на додану вартість" (далі - Закон № 643), у разі якщо придбані та/або виготовлені до 01 липня 2015 року необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково - ні, платник податку здійснює перерахунок частки використання таких необоротних активів у оподатковуваних операціях, розрахованої відповідно до пунктів 199.2 та 199.3 статті 199 Кодексу (виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій) за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватися (введені в експлуатацію). У разі зняття з обліку платника податку, в тому числі за рішенням суду, перерахунок частки здійснюється виходячи з фактичних обсягів оподатковуваних та неоподатковуваних операцій, проведених з початку поточного року до дати зняття з обліку.

Тобто платники податку за необоротними активами, придбаними після 01.07.2015 р., не здійснюють перерахунок частки їх використання в оподатковуваних та звільнених операціях протягом трьох років, а лише за результатами одного року. Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних та неоподатковуваних операціях здійснюється платниками в порядку, що діяв до дати набрання чинності Законом № 643 (протягом 1, 2, 3 років).

Відповідно до підпункту 6 пункту 4 розділу V Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28.01.2016 р. № 21, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29.01.2016 р. за № 159/28289, у рядку 15 податкової декларації з податку на додану вартість відображається коригування податкового кредиту у зв'язку з перерахунком частки використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях здійснюється за підсумками одного, двох і трьох календарних років, що настають за роком, в якому вони почали використовуватись (введені в експлуатацію), у порядку і за формою відповідно до таблиці 3 "Перерахунок частки використання необоротних активів в оподатковуваних операціях" (Д7) (додаток 7).

Результати перерахунку сум податкового кредиту відображаються у податковій декларації за останній звітний (податковий) період року.

Слід зазначити, що перерахунок частки використання необоротних активів, придбаних до 1 липня 2015 року, в оподатковуваних операціях має здійснюватись наростаючим підсумком незалежно від наявності чи відсутності оподатковуваних чи неоподатковуваних операцій в тому році, в якому здійснюється черговий перерахунок.

Голова Р. М. Насіров

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4700/6/99-99-19-03-02-15 від 02.03.2016 щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 2014 роках, в оподатковуваних операціях

Щодо порядку проведення перерахунку частки використання необоротних активів, придбаних та введених в експлуатацію у 2012 - 2014 роках, в оподатковуваних операціях

Замовити персональну презентацію