Лист ДФСУ № 4649/6/99-95-42-03-15 від 02.03.2016 щодо врахування від’ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік

Щодо врахування від’ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік

...

Державна фіскальна служба України розглянула лист щодо врахування від'ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., у складі загального від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік, і повідомляє таке.

Пунктом 152.2 ст. 152 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) у редакції, яка діяла до 01.01.2015 р., було передбачено, що платник податку на прибуток, який проводив діяльність, що підлягала патентуванню був зобов'язаний окремо визначати податок від кожного виду такої діяльності та окремо визначати податок від іншої діяльності. З цією метою такий платник повинен був вести окремий облік доходів, отриманих від діяльності, що підлягала патентуванню, та витрат, пов'язаних з веденням діяльності з урахуванням від'ємного значення як результату розрахунку об'єкта оподаткування.

При цьому, від'ємне значення як результат розрахунку об'єкта оподаткування, отриманий від ведення діяльності, яка підлягала патентуванню, не враховувався для визначення об'єкта оподаткування та відшкодовувався за рахунок доходів, отриманих у майбутніх податкових періодах від такої діяльності (абзац другий п. 150.1 ст. 150 Кодексу у редакції, яка діяла до 01.01.2015 р.).

Законом України від 28 грудня 2014 року № 71-VIII "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо податкової реформи" розділ ІІІ " Податок на прибуток підприємств" Кодексу викладено в новій редакції, якою не передбачено окремого порядку списання збитків від патентованої діяльності.

Починаючи з 01.01.2015 р. особливості оподаткування податку на прибуток встановлено ст. 134 Кодексу.

Згідно пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розділу ІІІ " Податок на прибуток підприємств" Кодексу.

Відповідно до пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу фінансовий результат до оподаткування зменшується на суму від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років. Положення зазначеного пункту застосовуються з урахуванням п. 3 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу.

Отже, від'ємне значення об'єкта оподаткування від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., враховується у складі загального від'ємного значення об'єкта оподаткування, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік, відповідно до положень пп. 140.4.2 п. 140.4 ст. 140 Кодексу у вигляді різниці.

Перший заступник Голови С. В. Білан

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4649/6/99-95-42-03-15 від 02.03.2016 щодо врахування від’ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік

Щодо врахування від’ємного значення від патентованої діяльності, що виникло на 01.01.2015 р., у складі загального від’ємного значення об’єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років, що зменшує фінансовий результат до оподаткування за 2015 рік

Замовити персональну презентацію