Лист Державної податкової служби України № 4602/5/17-1115 від 30.03.2012 щодо оподаткування доходів у вигляді орендної плати за платника податку

Щодо оподаткування доходів у вигляді орендної плати за платника податку

...

ержавна податкова служба України відповідно до ст. 52 Податкового кодексу України, за дорученням Адміністрації Президента України від 01.03.2012 р. № 03-01/563 розглянула лист щодо оподаткування доходів у вигляді орендної плати за платника податку і повідомляє.

Відповідно до ст. 813 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 р. № 435-IV (зі змінами та доповненнями) сторонами договору найму житла можуть бути фізичні та юридичні особи. Якщо наймачем є юридична особа, вона може використовувати житло лише для проживання в ньому фізичних осіб.

Відповідно до абз. "є" пп. 14.1.54 п.14.1 ст. 14 Податкового кодексу України від 2 грудня 2010 року № 2755-IV, зі змінами та доповненнями (далі - Кодекс), дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України (включаючи виплату (нарахування) винагороди іноземними роботодавцями) , її континентальному шельфі, у виключній (морській) економічній зоні, в тому числі, але не виключно у вигляді, зокрема, доходів у вигляді сплати або компенсації, отриманих фізичною особою від юридичної особи за оренду нерухомого майна відповідно до умов цивільно-правового договору.

Підпунктом 14.1.47 пункту 14.1 статті 14 Кодексу встановлено, що додаткові блага - це кошти, матеріальні чи нематеріальні цінності, послуги, інші види доходу, що виплачуються (надаються) платнику податку податковим агентом, якщо такий дохід не є заробітною платою і не пов'язаний з виконанням обов'язків трудового найму або не є винагородою за цивільно-правовими договорами (угодами), укладеними з таким платником податку (крім випадків, прямо передбачених нормами розділу IV цього Кодексу).

Згідно з пп. "а" 164.2.17 п. 164.2 ст. 164 включається в оподатковуваний дохід дохід, отриманий платником податку як додаткове благо (крім випадків, передбачених статтею 165 цього Кодексу) у вигляді вартості використання житла, інших об'єктів матеріального або нематеріального майна, наданих платнику податку у безоплатне користування, або компенсації вартості такого використання, крім випадків, коли таке надання або компенсація зумовлені виконанням платником податку трудової функції відповідно з трудовим договором (контрактом) або передбачені нормами колективного договору або відповідно до закону в установлених ними межах. Тобто не є об'єктом оподаткування для працівника підприємства вартість орендної плати, якщо нерухоме майно (житловий) належить даній юридичній особі на праві власності.

З урахуванням наведеного, у разі якщо підприємство наймає нерухоме майно (квартиру) для свого працівника і сплачує орендну плату за нього орендодавцю, то такий дохід для працівника є додатковим благом та підлягає оподаткуванню відповідно до п. 167.1 ст. 167 ПКУ, ставка податку становить 15, 17 відсотків бази оподаткування.

Заступник Голови А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4602/5/17-1115 від 30.03.2012 щодо оподаткування доходів у вигляді орендної плати за платника податку

Щодо оподаткування доходів у вигляді орендної плати за платника податку

Замовити персональну презентацію