Лист ДФСУ № 4536/6/99-99-19-02-02-15 від 02.03.2016 щодо відображення поворотної фінансової допомоги у декларації з податку на прибуток

Щодо відображення поворотної фінансової допомоги у декларації з податку на прибуток

...

Державна фіскальна служба України, розглянула лист щодо відображення поворотної фінансової допомоги у декларації з податку на прибуток та, керуючись ст. 52 Податкового кодексу України (далі - Кодекс), повідомляє.

Відповідно до пп. 135.5.5 п. 135.5 ст. 135 Кодексу у редакції, що діяла до 01.01.2015 р., суми поворотної фінансової допомоги, отриманої платником податку у звітному податковому періоді, що залишаються неповерненими на кінець такого звітного періоду, від осіб, які не є платниками цього податку (в тому числі нерезидентів) , або осіб, які згідно із Кодексом мають пільги з цього податку, при визначенні оподатковуваного прибутку враховувались у складі інших доходів. У разі повернення в наступних звітних податкових періодах такої суми поворотної фінансової допомоги (її частини) особі, яка її надала, такий платник мав збільшити суму витрат на суму такої поворотної фінансової допомоги (її частини).

Підпунктом 134.1.1 п. 134.1 ст. 134 Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2015 р., встановлено, що об'єктом оподаткування податком на прибуток є прибуток із джерелом походження з України та за її межами, який визначається шляхом коригування (збільшення або зменшення) фінансового результату до оподаткування (прибутку або збитку), визначеного у фінансовій звітності підприємства відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку або міжнародних стандартів фінансової звітності, на різниці, які виникають відповідно до положень розд. III Кодексу.

Поряд з цим абзацом другим п. 18 підрозд. 4 розд. ХХ "Перехідні положення" Кодексу у редакції, що діє з 01.01.2015 р., визначено, що за операціями, за якими витрати для цілей оподаткування податком на прибуток до 01 січня 2015 року визначалися за датою перерахування коштів на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку, і станом на 01 січня у платника податку була наявна кредиторська заборгованість за такими операціями, при розрахунку об'єкта оподаткування сума коштів, що була перерахована на банківський рахунок або в касу контрагента платника податку після 01 січня 2015 року, зменшує фінансовий результат до оподаткування.

Отже, сума поверненої у 2015 році поворотної фінансової допомоги, отриманої до 01.01.2015 р. від осіб, які не є платниками податку на прибуток або мають пільги з цього податку, та включеної до складу доходу при визначенні об'єкта оподаткування податку на прибуток до 01.01.2015 р., на яку зменшується фінансовий результат до оподаткування, відображається у рядку 4.2.10 частини "Різниці, передбачені Перехідними положеннями Кодексу (підрозд. 4 розд. ХХ Кодексу)" додатка РІ до рядка 03 Податкової декларації з податку на прибуток підприємств, форму якої затверджено наказом Міністерства фінансів України від 20.10.2015 р. № 897.

Разом з тим для платників податку, у яких річний дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків) , визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, об'єкт оподаткування може визначатися без коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень Ш розділу Кодексу.

Платник податку, у якого річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) , визначений за правилами бухгалтерського обліку за останній річний звітний (податковий) період не перевищує двадцяти мільйонів гривень, має право прийняти рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень Ш розділу Кодексу, не більше одного разу протягом безперервної сукупності років в кожному з яких виконується цей критерій щодо розміру доходу.

Про прийняте рішення платник податку зазначає у податковій звітності з цього податку, що подається за перший рік у такій безперервній сукупності років. У подальші роки такої сукупності коригування фінансового результату також не застосовуються (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років).

Якщо у платника, який прийняв рішення про незастосування коригувань фінансового результату до оподаткування на усі різниці (крім від'ємного значення об'єкта оподаткування минулих податкових (звітних) років), визначені відповідно до положень цього розділу, в будь-якому наступному році річний дохід (за вирахуванням непрямих податків) , визначений за правилами бухгалтерського обліку, за останній річний звітний (податковий) період перевищує двадцять мільйонів гривень, такий платник визначає об'єкт оподаткування починаючи з такого року шляхом коригування фінансового результату до оподаткування на усі різниці, визначені відповідно до положень III розділу Кодексу.

close icon
Структура документа
Лист ДФСУ № 4536/6/99-99-19-02-02-15 від 02.03.2016 щодо відображення поворотної фінансової допомоги у декларації з податку на прибуток

Щодо відображення поворотної фінансової допомоги у декларації з податку на прибуток

Замовити персональну презентацію