Лист Міністерства доходів і зборів України № 448/6/99-99-19-04-02-15 від 13.01.2014 щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість

Щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість

...

Міністерство доходів і зборів України розглянуло лист Європейської Бізнес Асоціації від 09.08.2013 р. № 805/2013/21 щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість та повідомляє.

Відповідно до пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі - Кодекс) податкова накладна видається платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/ послуг, на вимогу покупця та є підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту.

У разі відмови продавця товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі покупець таких товарів/ послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту. До заяви додаються копії товарних чеків або інших розрахункових документів, що засвідчують факт сплати податку у зв'язку з придбанням таких товарів/ послуг, або копії первинних документів, складених відповідно до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні", що підтверджують факт отримання таких товарів/ послуг.

Надходження такої заяви із скаргою є підставою для проведення документальної позапланової виїзної перевірки зазначеного продавця для з'ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов'язань з податку за такою операцією.

Тобто скарга на постачальника подається у випадку відмови постачальника товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних.

В той же час Законом України від 24.10.2013 р. № 657-VII "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо обліку та реєстрації платників податків та удосконалення деяких положень" до пункту 201.10 статті 201 Кодексу внесено зміни, якими визначено, що право на подання скарги на постачальника зберігається за платником протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.

Таким чином, починаючи з 1 січня 2014 року у випадку відмови постачальника товарів/ послуг надати податкову накладну або в разі порушення ним порядку її заповнення та/або порядку реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних, право покупця додати до податкової декларації заяву із скаргою на постачальника, яка є підставою для включення сум податку до складу податкового кредиту, зберігатиметься за ним протягом 60 календарних днів, що настають за граничним терміном подання податкової декларації за звітний (податковий) період, у якому не надано податкову накладну або порушено порядок її заповнення та/або порядок реєстрації в Єдиному реєстрі.

В доповнення до викладеного повідомляємо, що, враховуючи те, що порушене питання врегульоване нормами чинного законодавства, підстави для доповнення Узагальнюючої податкової консультації, затвердженої наказом ДПС України від 16.02.2012 р. № 127, та для відкликання листів ДПС України від 21.11.2012 р. № 9455/0/71-15-3117, Головного управління Міністерства доходів і зборів України у м. Києві від 25.06.2013 р. № 1418/10/06-406 відсутні.

Заступник Міністра А. Ігнатов

close icon
Структура документа
Лист Міністерства доходів і зборів України № 448/6/99-99-19-04-02-15 від 13.01.2014 щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість

Щодо деяких питань оподаткування податком на додану вартість

Замовити персональну презентацію