Лист Державної податкової служби України № 4447/6/15-1216 від 27.10.2011 щодо нарахування амортизації

Щодо нарахування амортизації

...

ДПСУ розглянула лист ТОВ щодо деяких питань оподаткування згідно з чинним законодавством і повідомляє.

Щодо вартості груп основних фондів при нарахуванні амортизації

Відповідно до абзацу п'ятого п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Податкового кодексу України (далі - Кодекс) якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку менша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку на дату набрання чинності розділом III цього Кодексу, то тимчасова податкова різниця, яка виникає в результаті такого порівняння, амортизується як окремий об'єкт із застосуванням прямолінійного методу протягом трьох років.

Якщо загальна вартість усіх груп основних засобів за даними бухгалтерського обліку більша, ніж загальна вартість усіх груп основних фондів за даними податкового обліку станом на 1 квітня 2011 р., то різниця, яка виникає, амортизується у податковому обліку на загальних підставах як невід'ємна частина вартості об'єктів основних засобів відповідних груп.

Щодо врахування суми дооцінки основних засобів для амортизації основних засобів

Згідно з абзацом першим п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу для визначення переліку об'єктів основних засобів, інших необоротних та нематеріальних активів за групами відповідно до п. 145.1 ст. 145 цього Кодексу з метою нарахування амортизації з дати набрання чинності розділом III цього Кодексу застосовуються дані інвентаризації, проведеної станом на 1 квітня 2011 р.

Відповідно до абзацу четвертого п. 6 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення" Кодексу до переоціненої вартості основних засобів не включається сума дооцінки основних засобів, що проведена після 1 січня 2010 р.

Включення дооцінки до бухгалтерського обліку повинно було здійснюватись за чинними на момент проведення дооцінки правилами. Кодексом не передбачено проведення дооцінки станом на 01.04.2011 р.

Виходячи з викладеного, ТОВ не має права включати до переоціненої вартості основних засобів суми дооцінки основних засобів, що проведена після 01.01.2010 р., а у разі проведення дооцінки до 01.01.2010 р. вона включається до переоціненої вартості основних засобів станом на 01.04.2011 р. з метою нарахування амортизації у податковому обліку.

Заступник Голови О. Клименко

close icon
Структура документа
Лист Державної податкової служби України № 4447/6/15-1216 від 27.10.2011 щодо нарахування амортизації

Щодо нарахування амортизації

Замовити персональну презентацію